Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Beszámoló és rendeletmódosítások a képviselő-testület előtt

Pintér-Papp Eszter | 2024.03.21.

Néhány perce kezdődött Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete márciusi ülése, melyen több rendelet módosításáról is döntenek a képviselők.

Az ülésen elsőként a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletet módosították. A módosítás értelmében mostantól a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki biológiailag aktív, tartósan vagy időszakosan, részben vagy egészében növényzettel borított közhasználatú zöldterületre (park, liget, sétány, játszótér vagy egyéb fásított, illetőleg parkosított terület) – a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. engedélye nélkül ráhajt vagy ott várakozik, ide nem értve a közúti közlekedési szabályok hatálya alá tartozó tényállásokat.

8:31

A képviselők módosították a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet is.

A módosítással meghatározták a szociálpolitikai kerekasztal tagjait, illetve döntés született a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, a szakosított ellátások, valamint az időszakos gyermekfelügyelet és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról is.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője az igénybe vevők számának változásával kapcsolatban tett fel kérdést.

Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI intézményvezetője válaszában elmondta, az idősek otthona tekintetében az elmúlt években nem csökkent a várakozók száma, sőt januártól napi szinten érdeklődnek az üres férőhelyekről. Jelenleg összességében 87 fő a várakozók száma.

Az étkeztetést jelenleg átlagosan 89 fő veszi igénybe. A házi segítségnyújtást az igények beérkezésének ütemében, folyamatosan biztosítják, ott nincsenek várakozók. A fogyatékosok nappali intézményében 24 fővel van megállapodásuk, és a hajléktalanszálló is magas kihasználtsággal működik.

Grőber Attila, a  Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a normatív állami támogatás arányával kapcsolatban kérdezte az intézményvezetőt. Orbán András gazdasági vezető elmondta, a központi költségvetési támogatások összege kis mértékben folyamatosan változik, a béremeléseket leköveti, de ezenkívül jellemzően nem volt változás az elmúlt időszakban.

Grőber Attila ezt követően arról kérdezett, hogy az önkormányzatnak az emelkedő költségek miatt mennyivel kell magasabb hozzájárulást vállalni a szociális intézményrendszer fenntartásához, mint korábban. Orbán András elmondta, most zárják az elmúlt évet, így a pontos adatról a későbbiekben ad tájékoztatást.

Benecz Rita, a Szociális és Közigazgatási Osztály vezetője szolgáltatásonként adott tájékoztatást a központi költségvetési támogatás összegéről. Mint mondta, az, hogy az önkormányzatnak mekkora összeggel kell támogatnia az intézmény működését, nagyban függ az ellátást igénybe vevők számától.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hozzászólásában rámutatott, van olyan szolgáltatás, ahol a korábbinál alacsonyabb összegű térítési díjat határoz meg a jelenlegi módosítás.

Grőber Attila emlékeztetett, a csökkenés okát az előterjesztés pontosan tartalmazza. Egyrészt az önköltség csökkenése is közrejátszik ebben.

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondta, a térítési díjak számításának alapja az önköltség számítása. Az önköltségbe külön meghatározott költségek számíthatók be. Ha az önköltségből levonjuk az állami támogatás mértéket, megkapjuk az intézményi térítési díjat. Az önköltségszámításnál figyelembe nem vehető költségek összessége, valamint az intézményi és a személyi térítési díj közti különbség jelenti azt az összeget, amellyel az önkormányzat hozzájárul az intézmény működéséhez.

A rendelet módosítását a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.    

8:36

A képviselő-testület tárgyalt a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Központja 2023-as működéséről szóló beszámolóról is.

A tájékoztatóból kiderül, hogy a központ szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek számára nyújt tanácsadást, készségfejlesztést, háztartási vagy háztartást pótló segítséget, étkeztetést, esetkezelést, felügyeletet, gondozást és közösségi fejlesztést. A beszámoló részletesen ismerteti továbbá az intézmény személyi és tárgyi feltételeit, az ellátotti kör sajátosságait és a megvalósult programokat is.

Venczel Csaba hozzászólásában elmondta, személyesen is volt lehetősége bepillantani az intézmény működésébe. Köszönetet mondott a fenntartónak az épület megújításáért.

Dr. Áldozó Tamás köszönetet mondott az intézmény munkájáért. Erőt és hitet kívánt a tevékenység folytatásához.

8:51

Az előterjesztések közt szerepelt a szakpolitikai-ágazati beruházási koncepcióhoz megküldött beruházási javaslatokról szóló tájékoztatás is. A tájékoztatóból kiderül, hogy az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény hatálybalépésével a jövőben kiszámíthatóbbak lesznek a beruházások és létrejön az új állami beruházási keretprogram, mely 2035. december 31. napjáig határozza meg az állami beruházásokat. Unger Tamás alpolgármester és Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető február elején egyeztetésen vettek részt az Építési és Közlekedési Minisztériumban, ahol az ágazati keretprogramba javasolt beruházásokkal kapcsolatban tárgyaltak.

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, a módosuló beruházási gyakorlat következtében jött létre ez a dokumentum, mely áttekintést nyújt azokról a beruházási lehetőségekről, melyek előkészítettsége elért egy bizonyos szintet.

Unger Tamás alpolgármester hozzáfűzte, az új rendszerben fontos, hogy a várostérségeknél a kormányzat igyekszik megszüntetni a párhuzamosságokat.

9:12

Az ülésen döntés született a Zöld átállás menetrend és a városi zöld finanszírozási keretrendszer című dokumentum jóváhagyásáról. A zöld átállás menetrend tartalmazza a város klímaalkalmazkodási stratégiáját és megvalósítási tervét.

Grőber Attila a zöldfelületi ellátottsággal kapcsolatban tett fel kérdést.

Moldrich Dávid, a dokumentumot összeállító EX ANTE Tanácsadó Iroda tanácsadója válaszában úgy fogalmazott, az adatokat a Fenntartható városfejlesztési stratégiával egyezően határozták meg.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, Pápán 60 hektár a belterületi parkok területe, a város alapterülete megközelítőleg 90 négyzetkilométer. De a hegyek környezetében lévő erdők területe újabb 60 hektár, ami szintén egy biológiailag értékes élőhely. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a lakóövezetekben is jelentős zöldfelületek vannak, de az egyes városrészek között ezen a téren is vannak különbségek.

Grőber Attila úgy fogalmazott, a Huszár és a Fáy lakótelepen azt érzékeli, hogy a rendelkezésre álló zöldterületet kisajátította a civilizáció. A volt Kilián lakótelepen és a Vajda lakótelepen nem tapasztalható hasonló területfoglalás.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, az volt a kérése a VFT felé, hogy a lakótelepeken a jelenleginél magasabb intenzitású zöldterületek alakuljanak ki. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol terhes örökséget cipel magával a város. Ilyen a Fáy és a Huszár lakótelep is, ahol annak idején a tervezők kevés garázst és parkolóhelyet terveztek. Utólag nehéz feladat a zöldfelület megtartása és a parkolóhelyek bővítése, valamint a közlekedés fenntartása.

A városvezető zárásként úgy fogalmazott, mentalitásváltozásra, sok munkára és végrehajtható koncepcióra van szükség.

A képviselő-testület ülése néhány perce véget ért.

 


 • Friss hírünk
  ZENE

  Jade Thirlwall és álmai angyala

  Két évvel ezelőtt jelentett szünetet a Little Mix. Azt követően az...

  Elolvasom »
  Követés:Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: