Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Felhívás

Nyéki Tamás | 2023.01.10.

Tájékoztatom Pápa város lakosságát, a településen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket, mint partnereket, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
– a 73/2022. (IX.1.) határozatával támogatta Pápa Város településrendezési eszközeinek, ezen belül a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak egyszerűsített eljárás szerint történő módosítását a Pápa-Csót és a Tapolcafő-84102 j. út közötti kerékpárutak vonatkozásában,
– a 106/2022. (XI.30.) határozatával támogatta Pápa Város településrendezési eszközeinek, ezen belül a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak 16 pontban általános eljárás szerint történő módosítását.

A településrendezési eszközök módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt eljárási rend
szerint kívánjuk lebonyolítani.

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2022. (VI.17.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban partnerségi rendelet) foglaltak szerint az eljárás
során biztosítjuk a partnerek részvételét és folyamatos tájékoztatását, véleményének megismerését. A módosítási dokumentációkat lakossági fórum keretén belül 

2023. január 30-án 16.00 órakor a Városháza Pápa, Fő utca 5. szám alatti 1. emeleti tárgyalójában

ismertetjük. A településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja az E-TÉR digitális egyeztető felületen érhető el.

A Korm. rendelet és a partnerségi rendelet rendelkezései szerint:
(1) A partnerek a Korm. rendelet 65. §-ában meghatározottak szerint adják meg véleményüket.
(2) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A partnerek a Korm. rendelet 66. § (2) bekezdésében, és a 70. § a) pontjában meghatározott határidőben tehetik meg észrevételüket az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületen.

A partnerségi vélemény megadásához szükséges, hogy a partner az IDM rendszerben legalább magánszemélyként regisztrált legyen és a rendszerbe bejelentkezzen. A regisztrációhoz segédlet az OÉNY regisztrációs segédlet oldalon található. (https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet)
Az IDM rendszerbe történő regisztrációt követően a folyamatban lévő tervezések az alábbi oldalon érhetők el:
https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/futo-folyamatok
A felületen ki kell választani azt a területet, amelyben a partner véleményt kíván adni, illetve a véleményezésben részt kíván venni.

A „folyamat dokumentumai" menüsoron belül nyílik lehetőség arra, hogy a partner csatlakozni tudjon az egyeztetéshez.

Kérjük, hogy véleményüket a Korm. rendelet szerint adják meg, mert más módon megfogalmazott véleményt az eljárás során nem tudunk figyelembe venni.

Pápa, 2023. január 9. 

 

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: