Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Felhívás

Nyéki Tamás | 2023.09.04.

 

Tájékoztatom Pápa város lakosságát, a településen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket, mint partnereket, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 11/2023. (II.23.) határozatával támogatta Pápa Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás szerint történő módosítását a Vízmű utca 6. (1944/119 hrsz.) ingatlanra és Pápa Belvárosban a Szent László u. 3564 és 3565 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan.

 

A településrendezési eszközök módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt egyszerűsített eljárási rend szerint kívánjuk lebonyolítani.

 

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2022. (VI.17.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: partnerségi rendelet) foglaltak szerint az eljárás során biztosítjuk a partnerek részvételét és folyamatos tájékoztatását, véleményének megismerését. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.?§-a értelmében „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható”. E rendelkezésnek megfelelően a partnerek véleményének megismerése céljából a véleményezési dokumentáció az Önkormányzat honlapján érhető el.

 

Kérjük, hogy amennyiben a dokumentációval kapcsolatban észrevételt, véleményt szeretne megfogalmazni azt 2023. szeptember 15-ig írásos formában szíveskedjen a következő címre eljuttatni:

 

Pápa Város Főépítésze

Mezei László részére

8500 Pápa, Fő utca 5.

Email: muszaki@papa.hu

 

 

 

 

Pápa, 2023. szeptember 4.

 

Dr. Áldozó Tamás

polgármester

 

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: