Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Felhívás

Nyéki Tamás | 2024.01.08.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, valamint PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntető díjak adományozására.

PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM adományozható mindazon természetes személyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, civil szervezeteknek, akik a város fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.

PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE adományozható a város gazdasági és közéletében, a városfejlesztésben, valamint a tudomány, művészet, irodalom, egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés és egyéb téren a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző természetes személyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, civil szervezetnek.

Elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselőtestületnek, a Képviselőtestület bizottságának, a nemzetiségi önkormányzatnak vagy városrészi tanácsadó testületnek a tagja.

Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható.

Az adományozásra ajánlásokat tehet:

a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a Képviselőtestület tagja,
d) a Képviselőtestület bizottsága,
e) a nemzetiségi önkormányzat,
f) a város országgyűlési képviselője,
g) a jegyző,
h) az önkormányzati fenntartású intézmény,
i) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
j) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet,
k) bármely természetes személy.

 

Az érdemérem és díszoklevél adományozására az ajánlattevők egy naptári éven belül egy-egy ajánlást tehetnek.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell:

  • az ajánlott tevékenységének, működésének ismertetését,
  • az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, dokumentációit, és
  • a fentiekben foglaltak társadalmi, városi közösségi hasznosságának méltatását.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az írásbeli ajánlást legkésőbb 2024. január 31-ig kell a polgármesterhez benyújtani.

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: