Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Egyházaink

Fontos elismerést kapott a PRTA korábbi rektora

Horváth Andrea | 2023.11.05.

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése Pro Pannonia Reformata díjat adományozott Dr. Vladár Gábor teológiai professzornak, egyetemi tanárnak. Ő volt az 1998-ban újraindult Pápai Református Teológiai Akadémia első dékánja, majd rektora. A díjazottat Steinbach József püspök méltatta.

Vladár Gábor a  Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1970-ben érettségizett. Majd 1970-1974 között a Debreceni Református Teológiai Akadémián, 1974-1975-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult. Az I. lelkészképesítő vizsgát 1975-ben, a II. lelkészképesítő vizsgát pedig 1976-ban tette le Budapesten. A következő tanévben az Egyházak Világtanácsa ösztöndíjával a Heidelbergi Egyetem teológiai fakultásán tanult tovább.

Miután hazatért, a  Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában és a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeiben szolgált segédlelkészként. Öt éven át volt Takácsiban lelkipásztor, 1983-2022 között pedig a soproni gyülekezetben szolgált.

1990-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem a Bibliai Teológiai és Vallástudományi Tanszék tanárává választotta, 1995-ig a tanszék vezetője is volt. Ebben az időszakban hetente az egész országot átszelte a jövő lelkésznemzedék oktatásáért.
1997-ben a Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége a leendő Pápai Református Teológiai Akadémia szervezésével bízta meg. Az 1998-as megalakulástól kezdve az Akadémia főigazgatója, dékánja, majd rektora, az Újszövetségi Tanszék vezetője, 2009-től az Akadémia Biblikus Intézetének vezetője és tanára. 1999-ben kapott egyetemi tanári kinevezést.

Dr. Vladár Gábor segítette az 1983-ban kiadott Bibliai fogalmi szókönyv létrejöttét. 1990-ben több évfolyam számára írt hittankönyveket. Teológiai tanulmányai és cikkei jelentek és számos jelentős konferencián tartott előadást. 2021 augusztusában a Doktorok Kollégiuma elnökéül választotta, hangzott el a méltatásban.

A Pápai Református Teológia újraindításának meghatározó személyisége Dr. Vladár Gábor rektor úr – emelte ki Steinbach József.- Hálásak vagyunk az Isten akkori eszközeiért, dr. Márkus Mihály püspök úrért, és dr. Vladár Gábor rektor úrért, akik nélkül nem lenne ma Pápán lelkészképzés, illetve nem lenne Pápai Református Teológiai Akadémia, amely több területen folytat képzéseket és továbbképzéseket. Köszönjük hűségüket, az idők jeleit felismerő, odaadó küzdelmeiket. Kiemeleten köszönjük Istennek dr. Vladár Gábor rektor úr évtizedes vezetői szolgálatait, aki Teológiánkat magas szintű tudományos intézménnyé, ugyanakkor egyházkerületünk teológiai és szellemi központjává és lelki közösséggé formálta, a református dunántúliság bázisává építette. Nem csak professzora, rektora, hanem közvetlen hangú atyai tanácsadója is a Pápán tanuló teológusoknak – hangsúlyozta a püspök.

Forrás: refdunantul.hu

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: