Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Intézményvezetői pályázat, rendeletmódosítások és beszámolók – Ülésezik a Képviselő-testület

Pintér-Papp Eszter | 2023.03.30.

Néhány perccel ezelőtt megkezdődött Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülése, melynek legfontosabb napirendi pontjai közt a Pápai Városi Óvodák új intézményvezetőjének megválasztása, több rendelet módosítása és a munkaerőpiaci helyzetről szóló beszámoló is szerepel.

8.35

A napirend tárgyalását személyi ügyekkel kezdték a képviselők. Elsőként a Pápai Városi Óvodák intézményvezetői állására kiírt pályázatról született döntés. A közzétett nyilvános pályázati felhívásra a megadott határidőig egy pályázat érkezett, a pályázatot a jelenlegi intézményvezető-helyettes, Horváthné Végh Judit nyújtotta be. 

Süle Zsolt, a Jobbik, DK, MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, a pályázó mindenre kiterjedő pályázatot nyújtott be. A képviselő az óvodák tárgyi és infrastrukturális feltételeiről tett fel kérdést. 

Grőber Attila, a Jobbik, DK, MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum önkormányzati képviselője a pedagógushiánnyal, illetve a probléma megoldásával kapcsolatban kérdezte a pályázót. 
Horváthné Végh Judit válaszában úgy fogalmazott, valamennyi óvodában biztosítottak a feltételek, folyamatos törekvés az állagmegóvás. Jelenleg van egy probléma, ami megoldásra vár, a felújítás ebben az esetben biztosan megtörténik, ez egy jövőbeni komoly feladat. A pedagógushiány kapcsán a pályázó elmondta, hamarosan több GYES-en lévő óvodapedagógus is visszatér és vannak hallgatók, akik hamarosan végeznek tanulmányaikkal. 

Grőber Attila ezt követően a tagóvodavezetői pályázatok eredménytelenségével kapcsolatban tett fel kérdést, illetve arról, hogy milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ne vigyék el pápai családok környező falvak óvodáiba gyermekeiket.  

A pályázó elmondta, folyamatos a tagóvodavezető óvodapedagógusok képzése. A másik kérdésre válaszolva elmondta, fontos az óvodákban a gyermekközpontúság, illetve a szülőközpontú szemlélet kialakítása. Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy a dolgozók számára is vonzó munkahelyet alakítsanak ki. Ha ez a három feltétel megvalósul, akkor mind a gyermekek, mind a szülők, mind a dolgozók számára vonzó lehet a Pápai Városi Óvodák intézménye. 

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hozzászólásában elmondta, a pályázó korrekt és tartalmilag elfogadható válaszokat adott a kérdésekre, ugyanakkor bizonyos kérdések egy része nem intézményvezetői, hanem fenntartói hatáskört érint. A képviselő elmondta, a pályázó véleménye szerint szakmailag maximálisan alátámasztott pályázatot nyújtott be, melyet a Humánerőforrás Bizottság tagjai egyöntetűen támogatnak. 

Unger Tamás alpolgármester – aki érintett szülőként is szólt – hozzászólásában elmondta, a pályázat és személyes tapasztalata is azt mutatja, hogy az intézményvezetői feladatok ellátására alkalmas személyt választhat meg a képviselő-testület. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester hangsúlyozta, a hazai településfejlesztés szemlélete nem kistérségeket, hanem egyes településeket vizsgál. Ezért nincs tekintettel arra, hogy viszonylag kis területen milyen kapacitások állnak rendelkezésre. Ilyenek voltak az óvodai fejlesztések is, így korszerű óvodák jöttek létre a környező településeken is. Ugyanakkor nemcsak az a tendencia, hogy pápai gyermekeket visznek vidéki óvodákba, de vannak olyan, környező településeken élő családok, akik pápai intézményt választottak gyermeküknek. Pápán az óvodák fejlesztésére az elmúlt időszakban nem sikerült komolyabb forrást szerezni, az új pályázati ciklusban azonban az óvodák fejlesztésére fókuszálhatnak. Ennek köszönhetően lényegi előrelépés következhet be az óvodai infrastruktúrában. A városvezető őszinte és elegáns pályázatnak nevezte Horváthné Végh Judit pályázatát, amit ő támogat.  

A képviselő-testület ezt követően ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 2023. május 1. napjától 2028. július 1. napjáig Horváthné Végh Juditot bízza meg a Pápai Városi Óvodák magasabb vezetői, óvodavezetői beosztásának ellátásával. 


 

8.42

A képviselők ezt követően megválasztották a borsosgyőri, illetve a kéttornyúlaki tanácsadó tesület új tagjait. 
Az új tagok megválasztására azért volt szükség, mert Velti József, a Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testületének tagja lemondott megbízatásáról, Máté István, a Borsosgyőr Városrész Tanácsadó testületének tagja pedig elhunyt. 
A képviselők a kéttornyúlaki tanácsadó testület új tagjának Vargáné Szöllősi Editet, a borsosgyőri tanácsadó testület új tagjának pedig Varga Bernadettet választották. 


 

8.45

A fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításával a képviselő-testület megteremtette annak a lehetőségét, hogy a belvárosban dolgozók május 1-jétől kedvezményes áron vásárolhassanak parkolóbérletet. 

A rendeletmódosítás értelmében az a természetes személy, akinek munkahelye fizető parkolási övezetben van, egy darab rendszámhoz kötött, III. zónára szóló parkolási bérletet vásárolhat a saját vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járműre. A kedvezményes bérlet megvásárlásához munkáltatói igazolás szükséges. A kedvezményes éves bérlet ára 30.000 forint, a féléves díj 20.000 forint, negyedéves bérletet 15.000 forintért, havi bérletet 5 ezer forintért vásárolhatnak a belvárosban dolgozók. 

A napirend tárgyalása során Süle Zsolt elmondta, a módosításban lát pozitív változásokat, ugyanakkor még mindig elfogadhatatlannak tartja a megállapított díjakat.

Kovács József, a Jobbik, DK, MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum önkormányzati képviselője a kórházi dolgozók által felvetett problémát tárta a képviselő-testület elé, a kórházi dolgozók parkolási problémáinak megoldása érdekében. 

Dr. Áldozó Tamás elmondta, a kórház udvarán a parkolási rendet a kórház alakította ki, a kórház átalakításakor az önkormányzat által biztosított területet használva. A díjtételeket természetesen mindig lehet kifogásolni, bár a parkolás óradíja – bár az övezetet kiterjesztették – csökkent és garázsadót sem kell fizetni a városban. A városvezető hangsúlyozta, a jövőben nem kizárható, hogy újabb finomhangolásokra lesz szükség.
A módosítást a 10 igen szavazattal,  3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.  

Az elmúlt időszakban a belvárosban parkolás céljából több területet is birtokba vettek az autósok, esetenként vállalhatatlan helyzet alakult ki. Ezért a képviselő-testület módosította a korlátozott forgalmú területek behajtási rendjéről szóló rendeletet. 

A módosítás több belvárosi területet is érint, így például a Bástya lakótelepi házak udvarát, a Major utcai társasházak mögötti udvart, illetve a Zsinagóga melletti területet is. 
A módosítás értelmében az érintett területekre a közútkezelő az udvarokat határoló épületek ingatlanhasználójának kérelmére ingatlanonként egy állandó behajtási engedélyt ad az ingatlanhasználó tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő 2,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárműre. 
Ezen kívül a rendeletben külön meghatározott esetben eseti engedély is adható. A rendelet április 15-én lép hatályba. 
A módosítást ellenszavazat nélkül fogadta el a képviselő-testület.    

A képviselő-testület ezt követően új rendeletet alkotott a köztemetők használata és a temetkezés rendjéről. A rendelet hatálya az alsóvárosi, a borsosgyőri, a kéttornyúlaki, illetve a tapolcafői temetőre terjed ki. 
A rendelet meghatározza többek közt a köztemető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése és a sírgondozás szabályait is. 
A rendeletet 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.

9.30

A képviselők ezt követően módosították a város településszerkezeti tervét és a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet.

Ezt követően a Pápai Városi Óvodák átszervezéséről született döntés. Az előterjesztésből kiderül, a változtatásra az intézménybe beíratott gyermekek számának folyamatos csökkenése miatt volt szükség. 
A döntés értelmében – mely előtt a szülői és dolgozói véleményeket is kikérték a döntéshozók – 2023. szeptember 1-jétől a Tókerti tagóvoda véglegesen megszűnik, illetve a Szivárvány tagóvodába felvehető gyermekek száma 150-ről 125-re csökken. 

Grőber Attila a Tókerti óvoda esetében a szülői egyeztetésről tett fel kérdést. Dr. Áldozó Tamás ennek kapcsán elmondta, az óvoda vezetője meghívta az érintett szülőket, az egyeztetésen a polgármester is részt vett és a szülők itt tájékoztatást kaptak a szeptember 1-jétől várható változásokról. Az egyeztetés normális mederben folyt, a városvezető elmondta, nem várja el, hogy a szülők lelkesedjenek a változásért, hiszen a gyermekeiket adott esetben érdeksérelem éri, ugyanakkor fenntartóként nem hozhattak más döntést. A szülők többsége azt kérte, az óvodai csoportok maradhassanak együtt.

Grőber Attila ezután a Tókerti óvoda épületének további sorsáról kérdezett. Dr. Áldozó Tamás elmondta, az épületre a Pápai Tankerületi Központtól érkezett érdeklődés. Ha a Tankerületnek lehetősége lesz az épület felújítására, úgy a Vajda Márta-iskola óvodai csoportja költözhet az épületbe.
Süle Zsolt hozzászólásában úgy fogalmazott, véleménye szerint érdemi párbeszéd nem valósult meg a kérdésben. Az intézményi infrastruktúra fejlesztésének már meg kellett volna történnie, a szakembergárda elismertségének fejlesztését pedig már elkésettnek nevezte. Ebben a helyzetben nem a leépítés az, ami előre visz, hanem az intézményfejlesztés, a szakembergárda erősítése, mert hosszú távon ez szavatolja, hogy a gyermekek fejlődése biztosított. 

Dr. Áldozó Tamás az általános népességcsökkenésről szólt, majd hangsúlyozta, évekkel ezelőtt létrejött egy ösztönzőrendszer, ami iránt azonban nem mutatkozik nagy igény. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a szervezeti kultúra olyan irányba mozdul, hogy az erősítse a kohéziós erőket. 
Grőber Attila úgy fogalmazott, a szülőket annak idején felkészületlenül érte az óvodai átszervezés, a Tókerti óvoda ideiglenes bezárásának híre és a jelenlegi szülői egyeztetés során sem minden csoporthoz jutott el az információ. A képviselő ezen kívül arról is szólt, véleménye szerint a kisebb létszámú óvodai csoportok ideálisabbak lennének a gyermekek számára. 

Dr. Áldozó Tamás a csoportlétszámok kapcsán elmondta, a 15 fős csoportok a kistelepülési óvodákban hosszú távon nem fenntarthatók. Az óvodai csoportok hatékonysága nem kizárólag a létszámtól függ, legalább ennyire fontos, hogy megfelelő szakemberek dolgozzanak a csoportokban.
Venczel Csaba a létszám kapcsán emlékeztetett, a kis létszámú vidéki iskolai csoportok gyermekei nem szerepelnek jobban a kompetenciaméréseken, mint a nagyobb létszámú iskolai csoportokba járó gyermekek, ráadásul a szociális kompetenciák fejlesztése erősebb egy nagyobb létszámú közösségben. 

Grőber Attila úgy fogalmazott, véleménye szerint nagyobb állami szerepvállalásra lenne szükség. 
Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, az is fontos lenne, hogy a helyben keletkező erőforrások felhasználásával jussunk előre.
Az átszervezéssel kapcsolatos határozatot 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.   

9.58

A képviselők a mai ülésen beszámolót hallhattak a Pápai járás 2022-es munkaerőpiaci folyamatainak alakulásáról. A beszámolóból kiderül, 2022-ben 901 fő volt az álláskeresők átlaglétszáma, ami 8,3 százalékkal volt alacsonyabb a 2021-es adatnál. 
A munkát keresők összetétele nem változott lényegesen az álláskeresői státusz, a nemek, az állománycsoport, az iskolai végzettség, a regisztráció időtartama és az életkor szerinti megoszlás tekintetében. 
Az elbocsátások, munkahelyelhagyások mérséklődésének köszönhetően az újonnan regisztrált álláskeresők száma csökkent az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva. 
Dr. Áldozó Tamás a beszámoló kapcsán hangsúlyozták, a 2 százalék körüli álláskeresési adatok tulajdonképpen teljes foglalkoztatottságot jelentenek.

10.03

Az ülésen beszámolt tevékenységéről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió elmúlt évben nyílt pápai Új Esély Központja is. A beszámolóból kiderül, az intézmény feladata pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, 50-50 fős engedélyezett ellátotti létszámmal. Az intézmény többek közt tanácsadással, készségfejlesztéssel, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtással, étkeztetéssel áll a hozzá fordulók rendelkezésére.

10.05

Ezt követően a Kánaán-Ház anya- és leányotthon beszámolójával ismerkedhettek meg a képviselők. A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet által fenntartott intézmény beszámolója részletesen kitár a személyi és tárgyi feltételek alakulására, a szakmai és szakmaközi együttműködésekre. A családok átmeneti otthona a 2022-es évben 37 családot látott el, összesen 67 gyermekkel, köztük 5 pápai lakóhellyel rendelkező család volt.

10.19

A vegyes ügyek közt szó esett többek közt a Fogadj örökbe egy közterületet! program indításáról és a Bizalom hídjai 2.0 kezdeményezésről is. 
Az ülésen elhangzott továbbá, hogy a Pápai Városi Óvodák tagóvodái esetében az óvodai beíratás az idei évben május 8-án, 9-én és 10-én lesz a Huszár lakótelepi óvodában.
Szintén a vegyes ügyek közt született döntés az ESZI egyes szolgáltatásainak férőhelyszámáról. 
Az ülés végén ingatlanértékesítésről döntöttek a képviselők. 
A képviselő-testület ülése ezzel véget ért.

   

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: