Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Képviselő-testületi ülés – Beszámolnak a gazdasági társaságok

Pintér-Papp Eszter | 2024.04.25.

Néhány perccel ezelőtt megkezdődött Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áprilisi ülése. A tanácskozás napirendjén számos beszámoló és több rendelet módosítása is szerepel.

Az ülés napirendjén szerepelt a város 2024-es költségvetésének módosítása. A módosításra a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladat-ellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján volt szükség.

Az önkormányzat 2023-as költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztésből kitűnik, az önkormányzat költségvetésének eredetii előirányzati főösszege 9.664.441.000 forint volt. Ezt a képviselő-testület hat alkalommal módosította a bevételi többletek és a feladatok előirányzat-igényének megfelelően. Az utolsó módosítással a képviselő-testület 11.752.459.000 forintra változtatta a költségvetés főösszegét.  

8:07

A képviselők az ülésen módosították a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletet, majd tárgyaltak a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről. Ez utóbbi magában foglalja a Pápa Város Önkormányzata, a Pápai Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének tapasztalatait.

8:19

A mai ülésen tárgyaltak a város 2024-2028 évekre szóló települési környezetvédelmi programjáról és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv módosításáról is. A TOP Plusz kapcsán Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető részletes tájékoztatást adott a benyújtott pályázatokkal – köztük energetikai fejlesztésekkel, kerékpárúthálózat-fejlesztéssel vagy a volt dohányszárító épületével – kapcsolatban.

 

8:21

Az ülésen a Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon szintén beszámolt a 2023-as tevékenységéről. A beszámolóból kiderül, hogy a családok átmeneti otthonában való tartózkodás ideje 12 hónap, ami egyszeri indokolt esetben 6 hónappal vagy a tanítási év végéig meghosszabbítható.

Az intézmény ellátási területe Magyarország közigazgatási területe, a Pápa várossal kötött ellátási szerződés alapján 14 férőhely a Pápán élők számára fenntartott férőhely.

Az intézmény 2023-ban 37 családot látott el, összesen 71 gyermekkel. Közülük 25 új család volt.

Dr. Áldozó Tamás polgármester köszönetet mondott az intézmény dolgozóinak azért, hogy ezt a nehéz feladatot ellátják.

8:34

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámoló is szerepelt a mai ülés napirendjén. A beszámoló részletesen ismerteti a demográfiai adatokat, az önkormányzat által biztosított ellátásokat, valamint az adományközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet.

Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a beszámoló kapcsán a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számáról kérdezte az intézmény vezetőjét, annak kapcsán, hogy a nyári gyermekétkeztetés iránt nem mutatkozott igény.

Müller Bernadett intézményegység-vezető elmondta, minden évben megkeresik az érintett családokat, azonban sajnos ők nem kérik ezt a szolgáltatást. Ennek kényelmi oka is van, hiszen a gyerekeknek minden nap el kellene menniük az ételt elfogyasztani, és ezt nem vállalják.

Benecz Rita,  szociális és közigazgatási osztályvezető elmondta, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a jegyző végzi, a szülő kérelme alapján.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője az iskolakerüléssel kapcsolatos feladatokról tett fel kérdést.

A válaszban elhangzott, jelzés esetén személyesen keresik fel a családot, megpróbálják feltárni az okokat és felhívják a szülő figyelmét a kötelezettségekre, illetve azok elmulasztása esetén a várható következményekre.

Dr. Vaitsuk Mária, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője elmondta, sokszor tapasztalható, hogy a szülő nem tud hatást gyakorolni a gyermekére, és mivel igazolási kötelezettsége van, a gyermekorvosnál jelentkezik a gyermekkel, különböző panaszokra hivatkozva, így jutnak igazoláshoz. A képviselő felvetette, hogy egyre gyakoribb óvodában is a gyermekbántalmazás, ami a pszichés fejlődést nagy mértékben befolyásolja.

8:46

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője interpellációt nyújtott be, melyben dr. Nagy Krisztina jegyzőnek tett fel kérdéseket a Béke téri egykori dohánygyár épületével kapcsolatban. A képviselő emlékeztetett, a hónap elején egy tábla jelent meg az épület falán, ami azt hirdette, hogy a területen akkumulátorokhoz szükséges elemek gyártása kezdődik, illetve egy 220 férőhelyes munkásszálló is épül. A képviselő elmondta, az esetet követően több megkeresést is kapott a környéken élőktől, akik aggódva jelezték, hogy nem szeretnének egy akkumulátorgyár közelében élni. A képviselő hangsúlyozta, a településen a jegyző a törvényesség őre, ezért tette fel az alábbi kérdéseket:

Milyen gazdasági tevékenység folytatható az egykori Dohánygyár telephelyén?

Mikor és milyen változásoknak köszönhetően alakult ki a mai szabályozási környezet a szóban forgó ingatlant illetően?

A területről készült és nyilvánosan elérhető műholdképek szerint a telephelyen az elmúlt években épületrészeket bontottak el; ismereteim szerint az épületegyüttes helyi védelem alatt áll, a bontásokra kértek-e engedélyt a tulajdonosok, érte-e hátrány az önkormányzatot a bontások miatt?

Mi a társaság jelenlegi jogi helyzete?

Dr. Nagy Krisztina válaszában elmondta, a Helyi Építési Szabályozás szerint kereskedelmi-szolgáltató építési övezetbe tartozik az érintett terület. Itt kizárólag környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenység végezhető. Az elmúlt időszakban a telephellyel kapcsolatban semmiféle engedélyezési kérelem nem érkezett az önkormányzathoz. Az ingatlan hosszú évek óta helyi védelem alá esik, a műholdképek alapján valóban történt bontás a területen. Ez a jelenlegi szabályozás szerint csak bontási engedély alapján lett volna lehetséges. Ilyen engedélyt nem kértek a tulajdonosok.

Venczel Csaba a választ elfogadta, hangsúlyozva, hogy a köz érdeke, hogy a környezetet károsító vállalkozás ne indulhasson a Béke téren és sehol a városban.  

 

10:32

A képviselők tárgyaltak a Pápa város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról is.

A beszámoló szerint a Pápa város területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt 5 év időszakát figyelembe véve jellemzően stagnált, markáns esetszámbeli eltérések nem mutathatók ki: 2022-ben volt a legmagasabb – 505, majd a 2023-as évben 5 százalékkal, 480-ra csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.

Az elmúlt 5 év időszakát figyelembe véve az összes regisztrált bűncselekmény 100.000 lakosra vetített aránya a Pápai Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén 2019. évben volt a legkedvezőbb. Összehasonlítva a 2022. évet a 2023. évvel megállapítható, hogy e két év viszonylatában 11,1 százalékos, 1464-ról 1302-re történő csökkenés mutatható ki, amely a közbiztonság, bűnügyi fertőzöttség szempontjából pozitív elmozdulás.

A 2019. évben Pápa város közigazgatási területén 219 kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltak. Ez a szám a 2020. évben jelentős mértékben nőtt, majd a 2021. évben ismét csökkent. A 2022. évben ismét emelkedés volt megfigyelhető, majd a 2023. évben 11,2 százalékkal, 253-ra csökkent ez a szám. Pápa városában – az elmúlt 5 év adatait figyelembe véve – a kiemelten kezelt bűncselekmények száma nem érte el a 300-at.

A beszámoló a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban is tartalmaz megállapításokat. A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedési balesetek száma a 2022. évi adatokhoz képest 2023. évben stagnált – mindkét évben 331 közlekedési baleset történt. A személyi sérüléses balesetek száma 94-ről 103-ra nőtt, a sérülés nélküli balesetek száma 233-ról 225-re csökkent. A halálos közúti közlekedési balesetek száma 4-ről 3-ra csökkent, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 22-ről 26-ra nőtt, valamint a könnyű sérüléssel járó balesetek száma is növekedett, 68-ról 74-re.

A 2023. évben a balesetet előidéző okok arányaiban nem változtak a 2022. évi adatokhoz képest, 25-25 esettel az elsőbbségi szabályok megszegése és a sebességtúllépés a legjellemzőbb. A baleseti okok sorában ezeket követte a kanyarodási szabályok megsértése, a követési távolság be nem tartása, a figyelmetlenség, az előzés szabályainak megsértése, valamint a gyalogoshiba.

Pápa városában a közúti közlekedési balesetek száma 2 százalékos csökkenést mutatott, a 2022. évben 212, a 2023. évben 203 közlekedési balesetet regisztráltak. A személyi sérüléses balesetek száma a 2023. évben 15 százalékkal, 55-ről 63-ra nőtt, míg a sérülés nélküli balesetek száma 11 százalékkal, 157-ről 140-re csökkent.

A beszámoló részletesen ismertette a közlekedésbiztonság helyzetét leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása érdekében végzett tevékenységet és a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket is.

Összegzésként elmondható, hogy a rendőrkapitányság az elmúlt évben is fontos feladatának tekintette a város közbiztonságának szinten tartását és javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek szubjektív közbiztonságérzetének szavatolásában. A 2023-as évben is elsődleges célkitűzés volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén élők szubjektív biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

A következő időszakra a rendőrkapitány több célkitűzést is megfogalmazott, többek közt az állampolgárokat megnyugtató szintű közbiztonság fenntartása és megteremtése érdekében a belvárosban és a lakótelepeken, szórakozóhelyek környezetében, kistelepüléseken érzékelhető, hatékony rendőri jelenlét biztosítását.

Rausz István rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány hangsúlyozta, a statisztikai adatok azt mutatják, Pápa közbiztonsága stabil, a város biztonságos, hasonlóan a vármegye többi területéhez. A rendőrkapitány megköszönte az önkormányzatnak és a társszerveknek az együttműködést.

Venczel Csaba a körzeti megbízottak feladataival, illetve a Külső-Győri út forgalmával kapcsolatban tett fel kérdést.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője az online csalások felderítésével, megelőzésével, illetve a tudatmódosító szerek használatával, illetve az Esterházy úti támadóval kapcsolatban kérdezett.

Bakos László, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője a közbiztonsággal kapcsolatban, illetve a január elsejei Ligetkert utcai „tömegverekedéssel” kapcsolatban érdeklődött. Mint mondta, a közelben él, de az esetet nem érzékelték. A képviselő az elektromos rollerekkel kapcsolatos ellenőrzésekről, intézkedésekről is kérdezett.

A rendőrkapitány válaszában elmondta, a Győri út és a külső útgyűrű valóban gócpontnak tűnik. Nem állhat minden tábla mellett rendőr, egyre több az autó, felgyorsult a világ, ami a gépjárművezetőkre is kihat, ettől függetlenül az említett útszakaszokon kiemelten kezelik az ellenőrzéseket. Komolyan veszik a lakossági jelzéseket, igyekeznek ezeknek is megfelelni.

A körzeti megbízottakkal kapcsolatban elhangzott, több körzet is van a városban. A körzeti megbízotti irodák gazdasági szempontok miatt megszűntek, a kapitányság épületében van fogadóóra.

Az Esterházy úti támadás kapcsán elhangzott, a nyomozás adatai mára teljesen más fordulatot vettek, már egyértelmű, hogy nem rablás történt, hanem teljesen másképp történt az eset, mint ahogy az a közbeszédben elterjedt. A rendőrkapitány azonban az esettel kapcsolatban jelenleg több konkrétumot nem mondhatott el.

Az online csalásokkal kapcsolatban Suszter Tamás rendőr ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes rámutatott, az ORFK létrehozott egy külön egységet ezen csalások visszaszorítása érdekében. A legfontosabb a tudatosítás, a sértetté válás megelőzése. Az online csalások elleni fellépés területén is komoly eredményeket tudnak felmutatni.

Süle Zsolt kérdésére elmondta, a közelmúltban történt esetben nem kábítószer, hanem gyógyszerek hatása alatt állt az elkövető.

Rausz István a rollerekkel kapcsolatban feltett kérdéssel kapcsolatban hangsúlyozta, a közlekedésben részt vevők mindegyikére nézve kötelezőek a KRESZ szabályai. A rolleresek elsősorban önmagukra veszélyesek, eddig két alkalommal történt baleset, de mindkét esetben önmaguknak okozták a rolleresek.

A tömegverekedésnek nevezett esetről elhangzott, a bejelentés alapján valóban tömegverekedésként kezelték az ügyet. Valóban vendégmunkások voltak érintettek, de mindössze egy érintett és egy sértett van az esetben, testi sértés és garázdaság történt, de nem volt tömegverekedés. Két ember konfliktusából adódott a jogsértés. Sajnos a közösségi médiában és egyes médiaszolgáltatóknál ezeket az eseteket sokan félelemkeltésre használják, és ez fals képet ad a valós közbiztonságról.   

Schuszter Tamás köszönetet mondott az önkormányzat támogatásáért és azt is elmondta, támogatják újabb traffiboxok telepítését is, ami az önkormányzattal közös projekt.

Németh Zsolt, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője a két csatolt településsel, Kéttornyúlakkal és Borsosgyőrrel kapcsolatban jelezte, hogy ott gyakran felmerül a gyorshajtás. Kérdezte, a rendőrség mérései ezt visszaigazolják-e? Mint mondta, ezeken a településeken is lenne igény telepített sebességmérőkre. Emellett a Bocsor utcai sebességkorlátozó eszközök kihelyezésének lehetőségéről is kérdezett.

Grőber Attila rámutatott, az egyes útszakaszok optimalizált sebességét is érdemes lenne vizsgálni. Az elmúlt évhez hasonlóan a beszámolóban jelentős javulást érez, de az utcai jelenlétet csökkenni látja, ezért megkérdezte, emelkedett-e a rendőri létszám. Ezt követően a családon belüli erőszakkal kapcsolatban kérdezett a képviselő.

A rendőrkapitány hangsúlyozta, a traffiboxok telepítése jelentős költséggel jár. A mérések azt támasztják alá, hogy az említett településeken 10-ből 6 autós valóban gyorsabban közlekedik. Az egyéb forgalomlassító lehetőségek kialakításának is jelentős költségei vannak. Ugyanakkor csak bírságokkal megregulázni 60-70 ezer embert gyötrelmes feladat.

A közterületi szolgálat létszáma és óraszáma valóban csökkent. A rendőri létszám megfelelő ahhoz, hogy ellássák feladatukat.

A családon belüli erőszak hosszú ideig látensen volt jelen. Nem igaz az, hogy a rendőrség csak akkor lép, ha vér folyik. Amennyiben tudomásukra jut, hogy kapcsolati erőszak történt, a rendőrség eljár az ügyben.       

Kovács József, Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője ezt követően az autóbuszpályaudvaron, illetve a Vak Bottyán utcában és környékén tapasztalt problémákra hívta fel a figyelmet.

Szabadkai Verita, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hozzászólásában hangsúlyozta, a város közbiztonsága jó, bár számos feladat áll még előttünk.

Unger Tamás alpolgármester elmondta, örül annak, hogy a beszámoló a közbiztonság tekintetében rávilágít, hogy nincs ok aggodalomra, a város közbiztonsága jó, ugyanakkor a közösségi médiában egyes portálok ennek ellentmondó, kattintásvadász hírekkel befolyásolják a közhangulatot. Az alpolgármester arról is szólt, hogy a város és a rendőrség együttműködése kiváló.

Dr. Áldozó Tamás szintén felhívta a figyelmet a közösségi médiában tapasztalható jelenségekre. Van, aki él az ebben rejlő lehetőségekkel, ugyanakkor olyan is van, aki visszaél ezzel. A polgármesternek és a képviselő-testületnek kötelessége felhívni a figyelmet, hogy rasszizmusnak és a xenofóbiának nincs helye ebben a városban!

Az ülésen részt vesz dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, aki hozzászólásában méltatta a pápai rendőrök munkáját, hangsúlyozva, hogy a képviselők azzal tudják segíteni a rendőrök munkáját, ha nem ülnek fel a provokációknak, hanem valós információkat juttatnak el a rendőrséghez. Végül jó munkát kívánt a rendőröknek.  

A beszámolót ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők.

 

11:12

A képviselő-testület a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról is tárgyalt.

Az előterjesztés szerint a legfontosabb feladat a parancsnokság működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére, a működési területükhöz tartozó 69 település közigazgatási területén.

A parancsnokság a mentő-tűzvédelmi feladatokat 2 gépjárműfecskendővel és 3 különleges gépjárművel – vízszállító gépjármű, speciális erdőtüzes gépjármű, magasból mentő gépjármű – látta el az elmúlt évben.

A 2023. évben egy egyszeri jelentős, hosszan elhúzódó feladatot is végre kellett hajtani, a Pápai Tűzoltólaktanya teljes körű energetikai korszerűsítésének támogatását, amely februárban az egyeztetésekkel megkezdődött és a decemberi átadóünnepséggel zárult. Természetesen az alaprendeltetésből fakadó feladatok végrehajtásán a nem mindennapi körülmények között sem esett csorba.

Az elmúlt évben 609 esetben riasztották az egységeket. Ebből 180 téves jelzés volt. A tűzesetek száma 253, a műszaki mentéseké 356 volt.

Dr. Csillag István tűzoltó ezredes, tűzoltósági tanácsos, a katasztrófavédelem megyei igazgatója hangsúlyozta, az elmúlt időszak legnagyobb ingatlanfejlesztése zajlott az elmúlt évben a pápai laktanyában, melyben a teljes állomány részt vett. Emellett két új tűzoltójármű is Pápára került, melyek tovább növelik a tűzvédelem hatékonyságát. Az igazgató hozzászólásában köszönetet mondott az önkormányzatnak azért, hogy defibrillátorokat adományozott a tűzoltóságnak.

Grőber Attila a beszámoló kapcsán feltette a kérdést, hogy a korábbi, a laktanya elköltöztetését célzó tervek megvalósulhatnak-e.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, örül annak, hogy megújult a laktanya. A projektnek van fenntartási időszaka, így ebben a pillanatban nem számolhatnak azzal, hogy az a város egy kevésbé forgalmas helyére költözzön. A távlati cél azonban valóban ez lehet.

Szabadkai Verita az új gépkocsiról tett fel kérdést, Bakos László pedig az árvíz elleni védekezésről kérdezett.

Horváth Sándor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok az új gépjárműfecskendővel kapcsolatban elmondta, zajlik a rendszerbe állítás folyamata és az állomány képzése.

Kovács Ottó tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető emlékeztetett, az előző év rendkívül csapadékos volt. A belvízelvezető-rendszer a tókerti szakaszon tiszta, azonban a Bakony-ér nem mindig tudta elvezetni a megnövekedett vízmennyiséget. A szükséges intézkedéseket minden esetben megtették, így komolyabb kár nem történt.

Dr. Kovács Zoltán a nagyteveli víztározóval, az ottani zsilippel kapcsolatban tett fel kérdést, amelyen keresztül korábban előfordult, hogy vizet engedtek az egyébként is magas vízállású Bakony-érbe.

Kovács Ottó elmondta, az utóbbi évek átalakítása következtében illetéktelen személyek már nem juthatnak be a gáthoz.

A tájékoztatót ellenszavazat nélkül fogadta el a képviselő-testület.       

11:54

A mai képviselő-testületi ülés napirendjén szerepelt a Volánbusz Zrt. Pápa városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója is.

A Volánbusz a 2023-as évre vonatkozóan 175.965.000 ellentételezési igényt állapított meg. Az önkormányzat előlegként 268.153.000 forintot már kifizetett, így 92.188.000 forintos túlfizetést a 2024. évi várható ellentételezési igényre fizetett előleg korrigálására használják fel.

A beszámoló szól a menetrend átalakításáról, illetve arról is, hogy a pápai helyi autóbusz-közlekedésben az elmúlt év júniusában szinte a teljes járműpark cseréje megvalósult. Ennek során 9 használt, de korszerű és újszerű, alacsonypadlós, utastéri légkondicionálással rendelkező autóbusz állt forgalomba.

A beszámolóról hosszasan tárgyalt a képviselő-testület. A hozzászólásokban felmerült több téma is, köztük a helyközi járatok helyi közlekedésébe bevonásának tapasztalatai, a 65 év felettiek utazása, az autóbuszok kihasználtsága, illetve a jegyek és bérletek vásárlásának adatai.

A beszámolót ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők.

 

12:28

Az ülésen a száz százalékban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – a Pápai Platán Nonprofit Kft., a Pápai Sport Nonprofit Kft., valamint a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. – is beszámoltak 2023-as tevékenységükről, emellett a 2024-es üzleti tervekről is döntés született.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. beszámolóját és üzleti tervét kérdés és hozzászólás nélkül, 14 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. beszámolója kapcsán a turisztikai szolgáltatásokból származó bevételekről, illetve az Esterházy-kastély egyes attrakcióinak látogatószámáról tett fel kérdést.

Boros Katalin ügyvezető elmondta, 174 millió forint volt a turisztikai szolgáltatások bevétele. A jegyértékesítő rendszerből ki tudják nyerni attrakciónként az adatokat, melyeket a későbbiekben kiküldenek a képviselőknek.

A képviselő-testület a beszámolót és az üzleti tervet ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. beszámolója kapcsán Süle Zsolt a zöldterületek gondozásával és a közútkezeléssel – főként a kőzúzalékkal borított utak állapotával – kapcsolatban tett fel kérdést.

Kádár Stela ügyvezető válaszában úgy fogalmazott, a fűnyírást hat alvállalkozóval kezdték. Ahol nem megfelelő minőségben végezték el a feladatot, az alvállalkozók újra lenyírják a füvet. A közelmúltban közbeszerzést írtak ki a feladat ellátására, az ajánlattétel határideje most járt le.  

A hegyi utak karbantartására szintén alvállalkozót vontak be. A Kishegyben már elvégezték a feladatot, a további részeken májusban kezdődhet a munka.

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, a költségvetésben prioritást élvez a városüzemeltetés, és a felszabaduló források felhasználásakor is szem előtt tartják ezt.

A képviselő-testület 10 igen 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el a beszámolót.

Az ülés néhány perccel ezelőtt véget ért.

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: