Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Képviselő-testületi ülés – Fontos döntés várható a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-ről

Pintér-Papp Eszter | 2023.11.30.

Néhány perccel ezelőtt kezdődött Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülése. A munkaértekezleten 31 előterjesztésről születik döntés, köztük rendeletmódosításokról és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. feladatainak átszervezéséről is.

Az ülésen elsőként a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait választották meg. A döntés értelmében a bizottság tagjai dr. Böröczky Zoltán Gábor, dr. Édes Ágnes és dr. Somogyi Natália, póttagjai dr. Kiss Beáta Tímea és Köntös László lettek.

A jelenlévő megválasztott tagok és póttagok a szavazást követően letették az esküt.

8:27

A képviselő-testület ezt követően tárgyalt a Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 2023-as tevékenységéről szóló beszámolóról.

A beszámoló kitér a felnőtt háziorvosi ellátás, a házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi szolgálat működésének tapasztalataira, ismerteti az alapellátási intézet kapcsolatrendszerét, az intézmény pénzügyi helyzetét és vázolja az egészségügyi alapellátás jövőképét.

Dr. Áldozó Tamás polgármester arról kérdezte Ujváry Hajnalka intézményvezetőt, hogy a szakma szabályainak megfelel-e, ha egy háziorvos messengeren praktizál. Az intézményvezető válaszában elmondta, vannak olyan esetek, amelyekben elfogadható, de diagnózis felállítása ezen a módon nem elfogadható.

A polgármester ennek kapcsán elmondta, a háziorvosok a város önkormányzatával állnak szerződésben, s ha az önkormányzat kritikát fogalmaz meg, az nem öncélú, hanem a város polgárainak érdekeit képviseli.

Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a háziorvosok átlagéletkoráról és a szakdolgozói béremelésről tett fel kérdést. Ujváry Hajnalka elmondta, az átlagéletkor 60 év felett van, a háziorvosok közül 3 kivételével mindenki nyugdíjas. A szakdolgozói béremelés 2024 márciusára várható és a tervek szerint teljesen átalakulna a szakdolgozói bérezés, de a konkrétumok még nem ismertek.

Dr. Áldozó Tamás a napirend kapcsán hangsúlyozta, lelkiismeretes munkavégzést várnak el az egészségügyi alapellátás dolgozóitól.

Grőber Attila hozzászólásában úgy fogalmazott, azzal, hogy olyan bérrendezés történjen, ahol a szakmaiság számít, egyetért, amennyiben annak egyértelmű a szempontrendszere.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője elmondta, amellett, hogy a mai világban használni kell a modern eszközöket, egyetért azzal, hogy a közvetlen vizsgálatot nem helyettesíthet semmilyen informatikai eszköz. Az orvosoktól elvárható, hogy a személyes vizsgálatokat elvégezzék.

Dr. Vaitsuk Mária, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője csatlakozott Venczel Csaba véleményéhez. Mint mondta, hasznos helye van a távkapcsolatos rendelésnek, de kizárólag akkor, ha a betegnek nincs panasza. Rendelet szabályozza, hogy a koronavírus-járványt követően a rendelők újra nyitva állnak. Véleménye szerint az orvos kötelessége, hogy lehetőséget teremtsen a személyes találkozásra, vizsgálatra. Az orvos kompetenciájába tartozik, hogy ez hogyan valósul meg.

A beszámolót a képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta.     

8:29

A munkaértekezleten a képviselők módosították a város helyi építési szabályzatáról szóló rendeletet, majd döntés született a szabályozási tervekben lévő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról.

A képviselők döntöttek arról is, hogy a képviselő-testület támogatja a pápai katonai repülőtér zajgátló védőövezetének lehatárolását az előterjesztésben szereplő adatoknak megfelelően.

8:38

Az ülésen döntés született a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére tagi kölcsön nyújtásáról.

Grőber Attila és Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről tett fel kérdést. Nagy Zsolt vezérigazgató elmondta, vannak likviditási problémái a gazdasági társaságnak, amiben az infláció és a gazdasági válság nagy szerepet játszik.

 

8:52

A képviselő-testület ezt követően a város idei költségvetését módosította. A rendelet módosítására a központosított előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján volt szükség.

Az előterjesztést 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.

9:07

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása értelmében mostantól a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a közterületen hatósági jelzés nélküli, üzemképtelen, lejárt műszaki érvényességű vagy forgalomból kivont járművet helyez el.

9:33

A mai ülésen Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye is beszámolt tevékenységéről. A képviselők a beszámolóból megismerhették az egyes szolgáltatások tevékenységének lényegi elemeit, legfontosabb adatait, az intézményben elvégzett legfontosabb beruházásokat, valamint a gazdálkodás legfontosabb adatait.

Mindezeken túl a beszámoló kitér arra is, hogy a Mezőörsi Református Egyházközség egyedi méltányossági kérelmet nyújtott be az intézmény által nyújtott szolgáltatások – a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kivételével – átvétele érdekében szükséges kapacitások befogadására. A kérelem elbírálása még folyamatban van.

Grőber Attila a beszámoló kapcsán arról tett fel kérdést, hogy azokban az esetekben, amikor sem az ellátott, sem a hozzátartozó nem tud fizetni, mi történik. Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető válaszában elmondta, ezekben az esetekben az önkormányzat egészíti ki az összeget.

Venczel Csaba köszönetet mondott az ESZI-ben végzett munkáért. A térítési díjak emelése kapcsán köszönetet mondott a lakók és a hozzátartozók felelősségteljes hozzáállásáért. Mint mondta, a térítési díjért az ellátottak magas színvonalú ellátást kapnak az intézményben.

Németh Zsolt, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője a csatolt településrész nyugdíjasainak tájékoztatása kapcsán kért segítséget Szalainé Tihanyi Andreától, az ESZI intézményvezetőjétől.

A beszámolót 12 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.        

 

10:08

A képviselők ezt követően Pápa város felülvizsgált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadásáról döntöttek. A koncepció ismerteti a város legfontosabb demográfiai és foglalkoztatottsági adatait és ismerteti a pápai szociális ellátórendszer működését.

Süle Zsolt a demográfiai adatok kapcsán a népességfogyás megállítására tett lépésekről tett fel kérdést.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, általános demográfiai folyamatokról van szó. Ezeket a folyamatokat tágabb összefüggésben kell vizsgálni és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Falusi CSOK hatására több család is úgy döntött, hogy környező településre költözik. Az, hogy a győri agglomeráció része lettünk, várható a népesség növekedése. A fordulat azonban nem következik be egyik napról a másikra, minden részeredménynek örülni kell.

Grőber Attila hozzászólásában úgy fogalmazott, a demográfiai kérdéseket végig kell gondolni és a jelenlegi adatok számtalan, megkerülhetetlen feladatot jelölnek ki. Az idősellátás terhelése növekedni fog az elkövetkező időszakban.

A polgármester úgy fogalmazott, 10-15 éves távlatban a született gyerekek száma egy 20.000-es város képét vetíti elő, 1.464 fő 80 év feletti van Pápán.

Benecz Rita arról szólt, hogy a gyermekvédelmi törvény szerint 61 fő hátrányos helyzetű gyerek van a városban, de fontos tudni, hogy ez csak azokat a gyerekeket jelenti, akiknek a szülei kifejezetten kérték ennek megállapítását az önkormányzattól.

A vitából kitűnt, a koncepció szerteágazó területeken vet fel kérdéseket, köztük a foglalkoztatottsági, munkaerővel, fejlesztésekkel kapcsolatos kérdéseket is.

Az előterjesztést 12 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.  

10:31

Süle Zsolt kezdeményezésére a közbiztonság kérdése is napirendre került. Mint mondta, a probléma kezelése, megoldása elsősorban a rendőrség hatáskörébe tartozik. Kérdezte a polgármestertől, a rendőrkapitánnyal való egyeztetéseken milyen ígéreteket kapott. A rendőrség személyi állományának növelése és a közterületi jelenlét növelése, illetve a polgárőrség szerepvállalása is fontos lenne a képviselő szerint.

10:35

A képviselők ezt követően több pályázat benyújtásáról is döntöttek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. Ezen pályázatok önkormányzati intézmények – a Fáy lakótelepi, a Nátuskerti, valamint a Szivárvány óvoda – hatékonyabb energiafelhasználásának elősegítését, felzárkóztató programok megvalósítását, a város nyugati részén tapasztalható csapadékvízelvezetési problémák megoldását, az egykori dohányszárító környezetében lévő zöldterületek megújítását, a városi kerékpárúthálózat fejlesztését, valamint a Somlai-Batthyány utcai lámpás kereszteződés kialakítását célozzák.

Süle Zsolt a pályázatok elbírálásának határidejéről kérdezett, erre a városvezető elmondta, nem ismert ez a határidő.

12:32

A mai ülés egyik legfontosabb döntése a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. által végzett feladatok átszervezése volt.

Mint ismeretes, a megszűnt Városgondnokság feladatainak jelentős részét 2022 júliusától a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. látja el, de kapott feladatot a polgármesteri hivatal, a Pápai Platán Nonprofit Kft. és a Pápai Sport Nonprofit Kft. is.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is elhangzott, hogy a tulajdonos nem elégedett a kft. által végzett közszolgáltatás minőségével, hatékonyságával. A gazdasági társaság működését a közelmúltban egy kontroller átvilágította, s a vizsgálat megállapításait figyelembe véve született javaslat a tevékenység átszervezésére.

A képviselő-testület döntése értelmében 2024. január 1-jétől a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az alábbi feladatokat látja el: parkolási közszolgáltatás, városi piac üzemeltetése, állategészségügyi feladatok, településüzemeltetés, nyilvános illemhely üzemeltetése, rovar- és rágcsálóirtás. A kft. jelenlegi feladatai közül januártól a KÖZSZOLG Kft. látja el a köztisztasági feladatokat, a Pápai Platán Nonprofit Kft-hez kerülnek a városi rendezvényekhez kapcsolódó feladatok, a közterületek fellobogózása, a karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése, a közterületi szobrok és kisemlékek karbantartása, valamint az utcabútorok és a szabadtéri színpad karbantartása, míg a játszóterek, sportparkok, a pumpapálya és a futókör üzemeltetése jövő évtől a Pápai Sport Nonprofit Kft-hez kerül.

Grőber Attila a napirend tárgyalása során úgy fogalmazott, a társaság működése kapcsán elmaradt a korábban jelzett közös gondolkodás, bár az előterjesztés véleménye szerint nem logikátlan, bár az utcabútorok karbantartását nem a Platán feladatának gondolja.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, az utcabútorok azért kerültek a Platánhoz, mert a rendezvények kiszolgálása ciklikus, a téli időszakban például a sörpadokat és a szabadtéri színpadot tegyék rendbe. Így ehhez a tevékenységhez közel áll az utcabútorok karbantartása.

Süle Zsolt úgy fogalmazott, vannak kétségei az átalakítással kapcsolatban. Korábban aggályait fogalmazta meg a Városgondnokság megszüntetése utáni hatékony munkavégzéssel kapcsolatban. Úgy látja, most ismét „ugyan abba a folyóba akarnak belelépni”. A jelenlegi átalakításban sok bizonytalansági tényezőt lát.

A polgármester arról szólt, hogy a felesleges kapacitások fenntartásának nincs értelme, viszont vannak, akik jelenleg felelősséggel dolgoznak és rájuk a továbbiakban is számítanak. Azt, hogy mit hoz az átalakítás, azt az idő mutatja meg.

Grőber Attila az ülés végén a Huszár lakótelepi egyik épülettel kapcsolatos problémákról és a közlekedési morállal kapcsolatos nap mint nap tapasztalható gondokról szólt.

Az ülés néhány perce véget ért.

 

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: