Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Költségvetés-módosítás, személyi ügy és beszámolók a képviselő-testület előtt

Pintér-Papp Eszter | 2023.04.27.

Néhány perccel ezelőtt megkezdődött Pápa Város Önkormányzatának soron következő ülése. A munkaértekezleten a képviselők többek közt módosítják a város 2023-as költségvetését, meghallgatják az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolóját és ingatlanértékesítésről is döntenek.

8:05

A képviselő-testület elsőként megválasztotta a Pápai Járásbíróság fiatalkorú elleni büntetőeljárásaiban résztvevő ülnököket.

8:10

A képviselő-testület az elmúlt percekben a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2022-es tevékenységéről szóló beszámolóról és a 2023-as év üzleti tervéről tárgyalt.

A beszámoló részletesen szól a gazdasági társaság egyes feladatellátási helyei – a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Jókai Mór Művelődési Központ, a Gróf Esterházy Károly Múzeum és a Kékfestő Múzeum, a Pápai Médiacentrum, valamint az Esterházy-kastély – feladatairól, tevékenységéről, bevételeinek és kiadásainak alakulásáról és a 2023-as év terveiről.

A beszámolót és üzleti tervet 12 igen szavazattal, 2 nem ellenében fogadta el a képviselő-testület.

8:30

A munkaértekezleten tárgyaltak a Pápai Sport Nonprofit Kft. beszámolójáról és üzleti tervéről is. A beszámoló részletesen ismerteti a Pápai Sport Centrumot, a Városi Sportcsarnokot, a Perutz Stadiont, a Várkert úti műfüves pályákat, a Spartacus Sporttelepet, a Mézeskalács utcai sportpályát, a Mező sportpályát és a csatolt települések sportpályáit üzemeltető gazdasági társaság tevékenységét, bevételeinek és kiadásainak alakulását, valamint a 2023-as évre vonatkozó terveket.

Dr. Vaitsuk Mária, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője egy VEDAC-cal, illetve a PAC-cal kötött szerződés és az abban szerelő összegekben tapasztalható komoly különbségek kapcsán tett fel kérdéseket.

Tóth Péter ügyvezető válaszában elmondta, a VEDAC a pályájuk felújítása idejére vette igénybe a pápai létesítmény szolgáltatásait, elégedettek a szolgáltatás minőségével és szívesen térnek vissza Pápára. A létesítmény szolgáltatásainak népszerűsítésében fontos, hogy minél szélesebb körben megismerjék a lehetőségeket, ennek érdekében akár eltéréseket is alkalmazhatnak az árképzésben, majd hosszas magyarázatot adott a két szerződésben tapasztalható árak közti komoly különbségre.

Dr. Vaitsuk Mária hangsúlyozta, a választ nem tudja elfogadni és a későbbiekben részletesen áttekinti az említett szerződéseket.

A beszámolót a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 

9:10

A gazdasági társaságok beszámolóinak sorát a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. zárta. A beszámoló kitér többek közt a fizetőparkolási szolgáltatásra, a zöldterületek kezelésére, a köztisztasági feladatokra, a közútkezeléssel összefüggő feladatokra és a közvilágításra is. A képviselők a beszámolón túl a társaság 2023-as üzleti tervét is megismerhették.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a Várkert és az Erzsébet liget sétányainak téli hóeltakarításával, a közterületi szemétgyűjtők ürítésével, az utak karbantartásával, a hegyi utak karbantartásával kapcsolatban tett fel kérdést.

Pintér Kálmán, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a Tisza Kálmán utca és Képző utca sarkán lévő járda befejezésével, a Vízmű utca és Tisza Kálmán utca találkozásánál lévő buszmegálló melletti járda magas padkájával, a Veszprémi út melletti kerékpárút állapotával és a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban kérdezte az ügyvezetőt.

Mészáros Csaba ügyvezető válaszában elmondta, az Erzsébet ligetben és a Belső-Várkertben lévő sétányok takarítását több módszerrel végzik, a legtöbb esetben az okoz problémát, hogy a takarítás a sétány finommurva burkolatát is eltávolítja. Intenzív hóesés esetén felállítottak egy fontossági sorrendet, amelyben első helyen a legfrekventáltabb útszakaszok és járdaszakaszok állnak.

A közterületi szemétgyűjtők esetében meghatározott rendben végzik az ürítést, arról azonban, ha egy gyűjtő megtelik, nem szereznek azonnal tudomást.

A város kezelésében több mint 100 kilométernyi szilárd burkolatú út van. A kátyúzást célszerű melegaszfalttal végezni. Az az aszfaltkeverő, ahonnan a társaság az aszfaltot beszerzi, az elmúlt héten kezdte az idei szezont, így most van csak lehetőség a kátyúzás elkezdésére. Ezt a tevékenységet azonban nagyban befolyásolja az időjárás. Télen hidegaszfalttal tudnak dolgozni, ami jóval drágább és kevésbé tartós, így az csak ideiglenes megoldás lehet azokon a területeken, ahol azonnali beavatkozás szükséges.

A hegyek murvás útjain, bármilyen rendszerességgel  végzik is az útjavítást, minden csapadékos időszakban újratermeli önmagát a probléma. Ezzel kapcsolatban felvették a kapcsolatot egy úttervező szakemberrel, aki műszaki megoldási javaslatot készít az utak tartós javítására. A szakember úgy fogalmazott, murvás út esetében nincs olyan megoldás, ami a nagy autóforgalom mellett tartós lehetne.

A Tisza Kálmán utcai említett játdaszakasz befejezése és a buszmegállónál lévő padka javítása beruházási feladat, tervezést igényel, a kerékpárút esetében a Vízműnek még várat magára egy beruházása.

A csapadékvíz esetében a kritikus helyszíneken fel kell tárni a probléma okát, ehhez kamerás vizsgálatokat végeznek, de bizonyosan bontásra lesz szükség a nemrég elkészült szakaszon. A Meggyes közben kialakult állapotokra kizárólag a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítése lehet a megoldás.

Grőber Attila a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője  a felügyelőbizottsági tagok választásával és díjazásával kapcsolatban tett fel kérdést.

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondta, a képviselő-testület hozta a felügyelőbizottsággal kapcsolatos döntéseket.

Dr. Vaitsuk Mária elmondta, a Meggyes közben tudomása szerint már megtörtént a felmérés és hamarosan megoldódhat a probléma. Ezt a környéken élők nevében előre is megköszönte.

Kovács József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője hangsúlyozta, a Meggyes közben valóban áldatlan állapotok alakultak ki, amire fontos megoldást találni.

Dr. Áldozó Tamás a Meggyes köz kapcsán elmondta, a korábban tervezett műszaki megoldás egy magántulajdonban lévő telket is érintett volna, amibe a tulajdonos nem egyezett bele. Most egy észszerű megoldás kialakításán dolgoznak.

A városvezető elmondta, korábban többször elismerően szólt Bakó István munkájáról, az elmúlt időszakban azonban visszalépés tapasztalható, ami a cég kommunikációját is érinti. A kialakult állapotokon gyorsan kell változtatni, mert ez nem elfogadható!

A beszámolót 6 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadták el, ezért a következő ülésen újra kell tárgyalni a napirendet.

A napirend tárgyalása közben megérkezett az ülésre az ukrajnai Lebedyn település delegációja, akik A bizalom hídjai program kapcsán érkeztek városunkba.     

 

9:57

A képviselő-testület ezt követően tárgyalt az autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenység 2022. évi ellátásáról szóló beszámolóról is, ezzel egyidejűleg döntés született arról is, hogy a képviselő-testület elfogadja a Volánbusz Zrt. 2022-es évre vonatkozó 49.520.668 forintos ellentételezési igényét.  

Bakos László, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője az utaspanaszokkal és a járatkimaradásokkal kapcsolatban tett fel kérdést.

A Volánbusz képviselője válaszában elmondta, a járatkimaradások oka a járműállományban keresendő, ez a probléma várhatóan hamarosan megoldódik. Az utaspanaszok esetében jegyzőkönyvi meghallgatással kérdezik ki a járművezetőt és a forgalmi szolgálattevőt és ezen információk birtokában adnak választ a panaszt bejelentő utasnak.

Unger Tamás alpolgármester elmondta, május hónapban megkezdődik a teljes gépjárműállomány cseréje alacsony padlós autóbuszokra.  

 

10:06

Az ülés napirendjén szerepelt a város 2023-as költségvetésének módosítása is, amire a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzat, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzatmódosítási kérelmeknek megfelelően volt szükség.

A képviselők ezután beszámolót ismerhettek meg az önkormányzat első negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról. Ebből kiderül, hogy az év első negyedévében nem jelentkeztek likviditási problémák és folyószámlahitel felvételére sem kényszerült az önkormányzat.

Grőber Attila kérdésére Rádi Róbert, a városfejlesztési osztály vezetője részletesen beszámolt a villamosenergia és földgáz beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokról.

 

10:09

A képviselő-testület a mai ülésen módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet.

Az előterjesztésből kitűnik, hogy az energiaválság kezelésével kapcsolatos önkormányzati intézkedési tervvel összhangban az egyesített szociális intézmény Barát utca 4-6. szám alatti telephelyén működő Időskorúak Gondozóháza a Barát utca 3. szám alá költözött. Emellett a tartós bentlakásos elhelyezést biztosító idősek otthona demens részlege 15 férőhellyel jelenleg a Barát utca 4-6. szám alatti telephelyen működik. Az intézményvezető javaslatának megfelelően ez a részleg a Vörösmarty utcai telephely első épületébe költözik. Ennek időpontja nem ismert, a megürülő férőhelyeket nem tölti be az intézmény. A részlegen ellátott idősek átköltöztetése szakmai szempontok miatt csak egyszerre történhet.

A Barát utcai ingatlan kiürítése csak az idősek otthona férőhelyeinek csökkentésével lehetséges. Ennek megfelelően a belépési hozzájárulással igénybe vehető férőhelyek száma 58-ról 53-ra csökken.   

 

10:11

A munkaértekezleten elfogadták a közterületek elnevezéséről, az elnevezések megváltoztatásáról és a házszám megállapításáról szóló rendelettervezetet, majd a településszerkezeti tervvel és a helyi építési szabályzattal kapcsolatban született döntés.

 

 

10:15

A képviselők az ülésen megismerkedhettek az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak legfontosabb tendenciáival.

Ezt követően a vegyes ügyek sorában a képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett arra nézve, hogy a Tókerti óvoda épületét a Belügyminisztérium jóváhagyása esetén a Pápai Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe adja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása érdekében.

A képviselők ezt követően egy belvárosi ingatlan értékesítéséről döntöttek.

Az ülés néhány perce véget ért.

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: