Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Költségvetés, kitüntetések és rendeletmódosítás – Ülésezik a képviselő-testület

Pintér-Papp Eszter | 2023.02.23.

Néhány perccel ezelőtt kezdődött Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idei első ülése. A munkaértekezleten a képviselők tárgyalnak a város idei költségvetéséről, több rendelet módosításáról és döntés születik a városi kitüntetésekről is.

A napirend tárgyalásának megkezdése előtt a jelenlévők egy perces néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt egykori képviselő, Máté István emléke előtt.

 

8:30

Az ülés elején zárt ülésen született döntés arról, hogy kik vehetnek át városi kitüntetést az idei évben.

A döntés értelmében Pápa Városért Érdemérem kitüntetést nem ítélt oda a képviselő-testület.

Pápa Város Díszoklevelét az idei évben dr. Hauber Károly tanár, Pap Gyula, a megyei vadászkamara elnöke és Somogyi Zoltán, a Pápai Bélyeggyűjtő Kör és Tapolcafői Kertbarát Kör vezetője vehetik át.

A kitüntetéseket a hagyományokhoz hűen a március 15-i városi megemlékezésen adják át.

9:10

A képviselők ezt követően a 2022. évi költségvetést módosították, majd megkezdődött a város 2023-as költségvetésének vitája.

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételét 8.297.936.000 forintban, működési finanszírozási bevételét 775.904.000 forintban, felhalmozási finanszírozási bevételét 590.601.000 forintban állapította meg. A költségvetési kiadások összege 9.394.884.000 forint, a működési finanszírozási kiadásokat 107.484.000 forintban, a felhalmozási finanszírozási kiadásokat 162.073.000 forintban állapították meg. A 2023-as költségvetés főösszege 9.664.441.000 forint.

Az előterjesztés szerint a költségvetés finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiánya 1.366.505.000 forint. Ezt a hiányt a képviselő-testület részben előző évi működési célú maradványból, előző évi felhalmozási célú maradványból, államháztartáson belüli megelőlegezésből, illetve külső forrásból – vagyis folyószámlahitel igénybevételével – tervezi finanszírozni.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője az előterjesztés kapcsán a hagyományos nagyrendezvények megrendezésével, a tájékoztatásra szánt összeg mértékével, illetve az utcaseprőgép beszerzésével kapcsolatban tett fel kérdést.

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondta, az agrárgazdasági kamara tájékoztatása szerint agrárexpo egészen biztosan nem lesz, de a városi rendezvények – például játékfesztivál és a borfesztivál, valamint a városrészi napok – jelentős részét megrendezik. Propagandára a város nem költ, a seprőgépet pedig ma adja át a szállító cég a városnak.

Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője hozzászólásában úgy fogalmazott, a gazdasági bizottság ülésén nem bontakozott ki jelentős vita az idei költségvetésről. Véleménye szerint ezt a költségvetést itt írták, de nem itt született. Azok a sarokszámok, amelyekre a költségvetés épül, adottságként állnak előttünk, mely adottságok nem túlságosan kedvezők. Olyan költségvetést, melyben ilyen arányok lettek volna, azóta, amióta képviselő, még nem tárgyalt. A költségvetést véleménye szerint a szigorú takarékoskodás, a korábbi pénzmaradványok felhasználása és külső források igénybevétele tarthatja stabilan, és nagyobb állami szerepvállalásra is szükség van.

Süle Zsolt hozzászólásában elmondta, véleménye szerint a 2023-as költségvetés a megszorítások költségvetése. Az utóbbi évek legnehezebb, legfájdalmasabb költségvetése került a képviselő-testület elé. A legsúlyosabb problémát az elszabaduló energiaárak jelentik. de a jelenlegi pozitív folyamatok enyhíthetik az önkormányzat terheit. Süle Zsolt szerint az önkormányzatokat sújtó kormányzati politika is forráshiányt okoz, de a városvezetés és a képviselő-testület elhibázott lépései is hozzájárultak a nehézségek kialakulásához.

Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, a költségvetésben az elkövetkező hónapokban még jelentős változások várhatók. Bevételi oldalon újabb források jelenhetnek meg, melyek közt fejlesztési források is lesznek, de ezzel ma még nem tervezhetnek. A 2023-as költségvetés feszített, fegyelmezett gazdálkodást igényel, a fennálló kockázatok miatt indokolt az óvatosság.

A 2023-as költségvetést 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.            

 

9:52

A képviselő-testület az ülésen megállapította a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások önköltségét és a vásárolt gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét. Az előterjesztést ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők.

Ezt követően módosították a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak összegéről szóló rendeletet, majd a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletet.

Süle Zsolt hozzászólásában úgy fogalmazott, a 15 százalékos bér- és nyugdíjemeléshez képest jóval nagyobb mértékben emelkednek az intézményi térítési díjak, ez számára nem teszi elfogadhatóvá az előterjesztést.

Grőber Attila elmondta, a térítési díj összegéből nem következik azonnal, hogy az ellátott ennyit is fizet, hiszen jövedelem arányában szabályozott a fizetendő térítési díj maximális összege. A különbözetet többek közt a normatíva összegéből vagy önkormányzati hozzájárulásból lehet fedezni.

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, az idősgondozás állami feladat, de a város önkormányzata önként vállalt feladatként vállalta idősotthonok működtetését.

Az előterjesztés kapcsán Benecz Rita, a szociális és közigazgatási osztály vezetője ismertette a térítési díj fizetésének részletes szabályait.

Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI intézményvezetője a jelenlegi ellátotti adatokról adott tájékoztatást a képviselőknek.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hozzászólásában hangsúlyozta, a polgári kormány politikájának fontos eleme a családok támogatása. Ez a gyermekek és az idősek gondozására is ösztönzi a családokat. A díjak emelése valóban jelentős, de a családok számára jóval nagyobb kiadást jelentene hozzátartozójuk otthoni gondozása.

Pintér Kálmán, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, aki 65 éves korában nyugdíjba megy és szakmunkásként kezdett dolgozni, ledolgozott 50 évet. Sokan ebből a korosztályból nem érik meg a nyugdíjaskort, holott egész életében fizették a nyugdíjjárulékot. A nyugdíjasok nagyobb gondoskodást várnak el az államtól.   

A vitát követően az előterjesztést 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadták el.      

10:25

A mai ülés napirendjén szerepelt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet módosítása is, illetve módosították a vármegyék bevezetésével érintett önkormányzati rendeleteket is.

A képviselők módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletet is. A módosítás többek közt pontosítja a köztemetők rendjére vonatkozó szabályokat is.

10:40

A munkaértekezleten döntés született a város településszerkezeti tervének, illetve helyi építési szabályzatának módosításáról is.

Ezt követően a az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás 2022-es tevékenységéről szóló beszámolóról tárgyalt a képviselő-testület. A képviselők 2 igen, 2 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a beszámolót nem fogadta el.  

10:44

A képviselő-testület az ülésen módosította az egyesített szociális intézmény alapító okiratát is. A változtatásra azért volt szükség, mert az időskorúak gondozóháza a Barát utca 4-6. szám alól a Barát utca 3. szám alá költözött.

Az ülés néhány perce véget ért.

 

 

 

 

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: