Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Költségvetés, városfejlesztő társaság és kitüntetések – Ülésezik a képviselő-testület

Pintér-Papp Eszter | 2024.02.22.

Idei első ülését tartja ma Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A munkaértekezlet napirendjén 26 előterjesztés szerepel, köztük olyan fontos kérdések, mint a város 2024-es költségvetése, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat elbírálása, vagy a kitüntető címek adományozása. 

8:18

A képviselők elsőként az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról tárgyaltak.

Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a MOHU belépését követő változásokról és a rekultivációs tevékenységről és a királyszentistváni teleppel kapcsolatos vizsgálat alakulásáról tett fel kérdést.

Bázsa Botond, a társulás elnöke válaszában elmondta, a rekultivációval kapcsolatban levelet írt a Területfejlesztési Minisztériumnak, várják a választ a folyamat elindításával kapcsolatos pályázati lehetőségekről. Az OLAF-jelentéssel kapcsolatban elhangzott, a két évvel ezelőtti beszámolóban tettek erről említést. A vizsgálathoz a társulás csak adatot szolgáltatott, azóta nincs újabb információjuk. 

A MOHU belépésével jelentősen megváltozott a hulladékkezelés rendszere – hangzott el az ülésen. A változás kapcsán már nem a társulás a szolgáltatás megrendelője. A társulás bérleti díj fejében biztosítja az eszközöket a szolgáltatáshoz.

A beszámolót a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadta el. 

8:21

Ezt követően az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása következett. A módosítás a VII. és a XI. számú felnőtt háziorvosi körzetet érinti. Az előterjesztés szerint a VII. számú körzetben a rendelés – a háziorvos kérésének megfelelően – a Fő u. 19. szám alatt történik. A XI. számú körzetben az ellátás a Bástya utca helyett az Anna tér 11. szám alatti rendelőben zajlik.

Nem sokkal ezelőtt arról is döntés született, hogy a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a XI. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat dr. Szűcs Ildikó lássa el a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válását követően.

 

9:35

A képviselő-testület ezt követően módosította a város 2023. évi költségvetését.

A mai ülés egyik legfontosabb előterjesztése a 2024. év költségvetési rendelete. A tervezetből kiderül, a bizonytalan gazdasági környezet jelentősen befolyásolta a költségvetés tervezését. A rendelettervezet megalkotása során a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében áttekintették az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok feladatait.

Az előterjesztés szerint a város 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzati főösszege 9.660.905.000 forint.

A költségvetés a helyi adóbevételek növekedésével számol, a kiadási oldalon 88 százalék a működési kiadások aránya. A költségvetés tervezésénél az elsődleges cél az volt, hogy az önkormányzat biztosítani tudja intézményeinek és közfeladatot ellátó gazdasági társaságainak finanszírozását. A tervezéskor a bizonytalan gazdasági környezetben minimális fejlesztési célú feladatot határoztak meg.

Fontos, hogy az önkormányzatnak törekednie kell a tervezett bevételek maradéktalan beszedésére és az esetleges új bevételi források felkutatására.

Összességében elmondható, hogy a bevételek és a kiadások egyezősége biztosított, az önkormányzat pénzügyi helyzete az infláció és a növekvő szolidaritási hozzájárulási kötelezettség ellenére is stabil.

Dr. Áldozó Tamás polgármester a napirend tárgyalása során hangsúlyozta, a tervezés során prioritás volt a városüzemeltetés, az intézmények biztonságos működtetése, a köz szolgálatában állók fizetésemelésének biztosítása, illetve a Kossuth utca rekonstrukciójának folytatása. További feladatokat újabb bevételek érkezése esetén tud vállalni a város, és ilyen bevételek érkezése nagy bizonyossággal várható.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a Kossuth utca felújításának folytatásával, a város úthálózatának állapotával, az útfenntartásra tervezett összeg nagyságával kapcsolatban tett fel kérdést.

A polgármester elmondta, a 2024. évben a Rákóczi Ferenc utcáig tervezik felújítani a Kossuth utcát, de az önkormányzat egészen a Március 15. térig felújítja a későbbiekben a sétálóutcát, a munkálatok ütemezése az anyagi lehetőségektől függ. A városvezető elmondta, valóban vannak rossz állapotú utak, de semmiképpen nem tervezik a helyi adóterhek növelését. A városüzemeltetésben vannak adósságai az önkormányzatnak, ezeknek a felszámolása 2024-ben megkezdődik és ütemesen folytatódik.

Grőber Attila kérdésére Szalai Krisztina osztályvezető elmondta, az önkormányzat hitelképes.

Süle Zsolt hozzászólásában úgy fogalmazott, a 2024-es költségvetés bizonyos tekintetben az elmúlt évekhez viszonyítva rendkívül kevés fejlesztési költséget tartalmaz. Erre az indok a covid és az energetikai válság. Süle Zsolt szerint ez nem volt olyan súlyos, mint amit előzetesen beharangoztak, és az önkormányzat kormányzati támogatást is kapott. A képviselő súlyos problémaként említette, hogy a kormányzati támogatások nem követik az igényeket és a költségek emelkedését. A képviselő az önkormányzati hitelfelvételt is említette, mely véleménye szerint szükségtelen volt.

Dr. Áldozó Tamás válaszában azt mondta, szívesen hallanának ötleteket egy közel 2 milliárdos kiadás hitelfelvétel nélküli áthidalására. A városvezető arról is szólt, az energetikai válsággal kapcsolatban komoly többletköltség jelentkezett az önkormányzatnál. A válaszban elhangzott, tagadhatatlan, hogy a kormányzati intézkedések szűkítik az önkormányzat mozgásterét.

Unger Tamás alpolgármester arról szólt, hogy a projektek megindulásakor még nem lehetett tudni, hogy kormányzati kompenzációra lesz lehetőség, ezért az önkormányzatnak mindenképpen biztosítania kellett a forrást a többletkiadásokhoz. Az alpolgármester arról is szólt, a jelen költségvetés tervezésekor semmiképpen nem lehetett eltekinteni az inflációs hatásoktól, amelyek például a gyermekétkeztetés területén is jelentős költségemelkedést okoznak. A külső tényezők tehát nagyban befolyásolják a költségvetést.

Grőber Attila arról szólt, hogy a költségvetés tervezésekor mindenképpen figyelembe kell venni a gazdasági környezet alakulását. A képviselő hangsúlyozta, a költségvetésben szereplőnél több adóbevételt felelősen nem lehetett volna tervezni. Véleménye szerint a gazdaság nem működhet hitelfelvétel nélkül. A fejlesztésre fordítható forrást ő is kevésnek tartja, úgy fogalmazott, külső források nélkül ez a költségvetés a túlélésről szól.

Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, a makrogazdasági környezet valóban meghatározó a költségvetés tekintetében. Az uniós források érkezése jelentősen módosíthat a költségvetés képén, a költségvetés a jelenlegi állapotot mutatja. Az önként vállalt feladatok mértéke jelentősen csökkenti a fejlesztésekre fordítható forrásokat. Ilyen önként vállalt feladatok vannak a kultúra területén, a civil szervezetek, sportegyesületek támogatásában. Ha ezekről a feladatokról lemond a város – és nem lesznek például rendezvények – megépíthető például a Bocsor utca. De a városi léttől ennél többet várunk. Az önként vállalt feladatok mára a pápai élet velejárói, ha ezekről lemondunk, olyan dolgokat veszítünk el, amelyek ma evidenciának számítanak.

Hosszas tárgyalás után a képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a költségvetést.   

 

10:14

A mai ülés napirendjén szerepelt a Pápai járás 2023. évi munkaerőpiaci folyamatainak alakulásáról szóló tájékoztató is. Az előterjesztésből kiderül, az elmúlt évben 870 fő volt az álláskeresők átlaglétszáma, ami 3,4 százalékkal kevesebb az előző évi adathoz képest. Az álláskeresők közel fele 50 év feletti. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatal, munkaképes korú álláskeresők gyorsan találnak munkát, ahogy a kvalifikáltabb, jó szakmával, végzettséggel rendelkezők is rövid idő alatt elhelyezkednek a nyílt munkaerőpiacon. A nyugdíj előtti ellátásban részesülők azonban nehezen helyezkednek el, jellemzően csak rövid idejű, illetve szezonális munkaviszonyt tudnak létesíteni.

A 2023-as évben 1.370 álláshelyet jelentettek be a járási hivatalnál, ebből 1.028 a versenyszférából, 342 a közfoglalkoztatásból érkezett.

A strukturális munkanélküliség problémája továbbra is jelen van a munkaerőpiacon, mivel az álláskeresők körében nem minden esetben áll rendelkezésre a munkáltatói oldalról elvárt végzettséggel, tapasztalattal rendelkező, közvetíthető munkaerő.

Süle Zsolt a harmadik országbeli munkavállalók számával kapcsolatban tett fel kérdést. Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető elmondta, ők az álláskeresőket tartják nyilván, így a kért adat nem áll rendelkezésükre.

Unger Tamás a teljes foglalkoztatáshoz közelítő adatok kapcsán az álláskeresők iskolai végzettségéről és a közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci elhelyezkedéséről tett fel kérdést.

Feketéné Földi Judit válaszában elmondta, az álláskeresők közt jelen vannak a 8 általános iskolai osztállyal nem rendelkezők. Vannak felsőfokú végzettségű álláskeresők is, akik jellemzően gyorsan elhelyezkednek a munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatás jellemzően átmeneti megoldást jelent az álláskeresők számára, a cél, hogy a közfoglalkoztatottak a nyílt munkaerőpiacon helyezkedjenek el.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, a folyamatok kedvezőek, és az adatokból kitűnik, alaptalan az a félelem, hogy külföldi munkavállalók elveszik a munkalehetőséget a pápai munkavállalóktól.

A tájékoztatót a képviselők ellenszavazat nélkül fogadták el.

10:17  

Az ülésen módosították a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet.    

 

10:23

A képviselők módosították a fizetőparkolási-övezetben történő várakozás rendjéről szóló rendeletet is. A módosítás nem érinti a parkolási díjakat, csupán – a közszolgáltató indítványának megfelelően – hatályon kívül helyezi a várakozási díj megfizetésének elmulasztása miatt kiszabott pótdíj belföldi postautalványon történő befizetésének lehetőségét.

A csekkes befizetésen kívül továbbra is megmarad az ügyfélszolgálati irodában való készpénzes és bankkártyás befizetés, illetve az átutalás lehetősége.

Kovács József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője arról kérdezett, mekkora költséggel jár a csekkes befizetés, illetve felvetette a kórház környéki egyórás ingyenes parkolás lehetőségét.

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, a félórás ingyenes parkolási lehetőség a kórház környékén a hozzátartozójukat vizsgálatra szállítóknak nyújt lehetőséget, a vizsgálatra érkezők számára sok esetben az egy óra sem lenne elegendő. Ráadásul nagyon nehéz ellenőrizni, hogy a kedvezményt igénybe vevők valóban a kórházba érkeznek-e.

Tarsó Nikoletta gazdasági vezető elmondta, 2023-ban 4.068 csekket használtak fel 913.000 forint értékben. Az ügyfélszolgálat minden munkanapon nyitva van, így a pótdíj ott kényelmesen befizethető.      

 

10:34

A képviselő-testület minden év elején megállapítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások önköltségét. Így volt ez a mai ülésen is.

A képviselők ezt követően az Eatrend Arrabona Zrt-vel a gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosítása kapcsán tárgyaltak, elfogadva az Eatrend árindexálási kérelmét.

Grőber Attila az előterjesztés kapcsán elmondta, nem tartja megalapozottnak az Eatrend által előterjesztett számokat. Szalai Krisztina elmondta, az árindexálás mértéke a szakági és az általános árindexálás között van.

Süle Zsolt korábban a közbiztonsággal kapcsolatban nyújtott be interpellációt, melyre a polgármester írásban válaszolt. Süle Zsolt a választ nem fogadta el. A képviselő-testület 9 igen, egy nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

 

10:39

Döntés született arról is, hogy a képviselő-testület egyetért a polgármester Rausz István rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos rendőrkapitányi kinevezéséhez adott nyilatkozatával, egyúttal támogatja a kinevezést.

10:43

Az ülésen szó esett arról is, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-hez a Tourinform iroda frekventált helyre való átköltöztetése és a megfelelő arculat kialakítása érdekében. Dr. Áldozó Tamás bejelentette, hogy a pályázat eredményes volt. 

A napirendek tárgyalása során az is elhangzott, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. a csekély mértékű kihasználtság miatt a Március 15. téri nyilvános illemhely 2024. február 1-jei bezárása mellett döntött.

10:45

A képviselő-testület mai döntése alapján a Pápai Városi Óvodákban a gyermekek 2024/2025-ös óvodai nevelési évre történő beíratásának időpontja április 22., 23., és 24. lesz. Az óvodai beíratás a Huszár lakótelepen, a székhelyintézményben történik.

 

10:55

Olvasóinkat korábban már többször tájékoztattuk a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos kérdésekről, az ügyvezetői pályázatokról, illetve a gazdasági társaság tevékenységének átszervezéséről. A képviselő-testület a legutóbbi változtatásokat követően újabb pályázatot írt ki az ügyvezetői állásra. Erre egy pályázat érkezett, melyről a mai ülésen döntenek a képviselők.

A pályázó, Kádár Stela Mária megfelel a pályázati kiírásba szereplő feltételeknek és a szükséges dokumentumokat is mellékelte pályázatához.

Grőber Attila hozzászólásában hangsúlyozta, vannak pillanatok, amikor nem illik elbújni a felelősségvállalás elől. A pályázatnak van értékes oldala, de olyan része is, ami őt nem győzte meg. A szervezet áttekintése, a pályázó korábbi kontrollerként végzett tevékenységéből adódóan nagyon pontos.

Süle Zsolt arról szólt, szkeptikus a pályázóval kapcsolatban, a pályázat nem győzte meg, nem látja, hogy mitől lesz jobb, hatékonyabb a gazdasági társaság tevékenysége az új vezető irányításával. Mindezek ellenére „drukkol” azért, hogy a pályázó bebizonyítsa, hogy a kételyek nem voltak megalapozottak.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett szavazott bizalmat a pályázónak.

Dr. Áldozó Tamás köszönetet mondott Fekete Barnabásnak az elmúlt hónapokban végzett munkáért és hangsúlyozta, továbbra is számítanak rá a gazdasági társaság munkájában.      

 

11:03

A képviselők zárt ülésen döntöttek a kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatokról.

Dr. Áldozó Tamás polgármester a zárt ülés végén arról adott tájékoztatást, hogy Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben részesül a Balla DSE, Borbély András, Burján Ernőné, dr. Kokas Gizella és a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület. 

Pápa Városért Érdemérem kitüntetést vehet át Császár Endre.

A kitüntetéseket a hagyományokhoz hűen a március 15-i városi megemlékezésen vehetik át a kitüntetettek.

A képviselő-testület ülése ezzel véget ért.

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: