Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Ma döntés születik a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői posztjáról

Pintér-Papp Eszter | 2023.09.14.

Néhány perccel ezelőtt megkezdődött Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése. A munkaértekezlet egyik legfontosabb napirendi pontja a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat elbírálása. A mai ülés napirendjén szerepel még többek közt a költségvetés módosítása, több rendelet módosítása, pályázatokkal kapcsolatos döntés és a Volánbusz Zrt. I. félévi beszámolója is. 

A Volánbusz Zrt. 2023. I. félévi közszolgálati beszámolójából kitűnik, hogy a gazdasági társaság a helyi személyszállítási feladatokat tíz autóbusszal teljesítette, a feladat ellátásába helyközi autóbuszok is besegítettek. A társaság alvállalkozót nem foglalkoztatott. 

A beszámolóban a szolgáltató 29.458.872 forint önkormányzati túlfizetést tüntetett fel. A közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató az ellentételezési igényéről a féléves, illetve éves beszámoló benyújtásakor tájékoztatja az önkormányzatot, de fizetési kötelezettség csak az éves elszámolás során keletkezik.

Süle Zsolt a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a járatkimaradásokkal kapcsolatban tett fel kérdést.

Szőrös Ádám, a Volánbusz képviselője elmondta, az első félévben 16 járat maradt ki, amit egyrészt a menetrendmódosítások után a szakrendszerek átállításának hibája okozott. Emellett voltak műszaki meghibásodások és egyéb olyan esetek, emberi hibák, amelyeket nem tudott kezelni a társaság. Az új autóbuszok bevezetésével a műszaki hibák jelentős része kizárható.

Grőber Attila, Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a digitális menetrend kijelzők bevezetésének lehetőségét vetette fel.

A válaszban elhangzott, kiépíthető a rendszer, de komoly költségekkel jár. Ehhez az önkormányzat jóváhagyására is szükség van.

Bakos László, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője elmondta, a városban van olyan pont, ahol a digitális utastájékoztató már működik. A képviselő arról is kérdezett, hogy a távolsági járatokon miért fordulhat elő, hogy nem fogadják el a helyi bérletet. Mint kiderült, ennek műszaki oka van, de a gépjárművezetők figyelmét felhívták arra, hogy el kell fogadniuk ezeket a bérleteket.

A képviselők nem sokkal ezelőtt zárt ülésen tárgyaltak a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői állásáról. A kiírásra a megadott határidőig négy pályázat érkezett, a pályázókat egyenként hallgatta meg a képviselő-testület. A meghallgatásokat követően meghozott döntés értelmében egyik pályázó sem kapta meg a szükséges többséget. A képviselő-testület úgy határozott, hogy új pályázatot ír ki. Addig megbízott vezetőként továbbra is Fekete Barnabás áll a társaság élén.

 

Az ülésen tárgyaltak az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról is. A beszámoló szerint a módosítások után az önkormányzat 2023-as költségvetésének főösszege 10.062.756.000 forintra módosult. A módosított előirányzatokhoz viszonyítva a bevételek 56,69 százalékos, a kiadások 45,36 százalékos teljesítést mutatnak.

Az előterjesztésből kitűnik, hogy a beszámolási időszakban az önkormányzat működőképessége biztosított volt, likvid hitel felvételére nem volt szükség. A működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben történő befejezése érdekében továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség.

Ezt követően a képviselő-testület módosította az önkormányzat 2023-as költségvetését. A módosítást a központosított előirányzatok, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés és a közfeladatellátás biztosítása, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek indokolták.

Dr. Áldozó Tamás polgármester a módosítás kapcsán elmondta, az önkormányzat és gazdasági társaságai dolgozói egyszeri 200.000 forintos cafetéria juttatást kaptak, ezt is tartalmazza a módosítás.

Grőber Attila hozzászólásában arról szólt, támogatja az előterjesztést, mert az önkormányzat és a gazdasági társaságok munkavállalói anyagi megbecsülését erősítő változtatást is tartalmaz, bár ő maga nem híve az egyszeri juttatásoknak.

A napirend tárgyalása során szóba kerültek korábbi adózási jogszabályok és a városi kamerarendszer bővítése, valamint ennek kapcsán a hulladékgyűjtők körül kialakult áldatlan állapotok is.

 

Az ülésen módosították a TOP Plusz Városfejlesztési Program tervet, majd a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatainak benyújtásáról született döntés. Ennek értelmében Pápa Város Önkormányzata két pályázatot nyújt be a Fenntartható versenyképes városfejlesztés című felhívásra. Az egyik pályázat az egykori dohányszárító épülete, a másik a Juhar utca 3. szám alatti ingatlan fejlesztését célozza.

Döntés született arról is, hogy a Fenntartható humán infrastruktúra című felhívásra több óvoda – a Fáy lakótelepi, a Huszár lakótelepi, a Nátuskerti, valamint a Szivárvány óvoda – infrastrukturális fejlesztésére nyújt be pályázatot.

A vegyes ügyek közt szó esett arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Turisztikai Ügynökséghez a Tourinform Iroda frekventált helyre való átköltöztetése érdekében.

Döntés született arról is, hogy a minimálbér emelkedése következtében módosítják a Tanulmányi Támogatási Rendszer jogosultsági jövedelemhatárait, illetve a jövedelmi kategóriákat.

Az orvosi ügyeleti rendszer közelmúltban történt átalakításával összhangban módosították Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete alapító okiratát.

Döntés született arról is, hogy a képviselő-testület 2023. december 27-étől 2024. január 1-jéig igazgatási szünetet rendel el a Pápai Polgármesteri Hivatalban.

Mindezeken túl döntés született a Csáky László utca 13. – Fő utca 2. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről is. Ennek kapcsán Süle Zsolt úgy fogalmazott, hogy az egykori Pedagógus Művelődési Ház sokunk számára kellemes emlékeket idéz és fontos lenne megőrizni mindannyiunk közös használatára. Ezért nem támogatja az ingatlanegyüttes eladását.

Kovács József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője ikonikus pápai épületnek nevezte az ingatlant, ahol a közelmúltban jelentős felújítást hajtottak végre. Ő sem támogatja az eladást.

Dr. Áldozó Tamás polgármester hangsúlyozta, az ingatlan nem alkalmas arra, hogy ott lakásokat alakítsanak ki. Az önkormányzatnak elő kell teremteni az üzemeltetéshez szükséges forrásokat. Sajnos jelenleg a realitás az, hogy az ingatlant értékesíteni kell. Természetesen az emlékeket nem akarják elvenni. Az előterjesztést 9 igen szavazattal, 4 nem ellenében fogadták el.

A képviselő-testület ülése néhány perce véget ért.    

 
Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: