Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Tájékoztató

Nyéki Tamás | 2023.05.15.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának Földhivatali Osztálya (a továbbiakban: Földhivatal) közlése alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2023. évi komplex határszemle ellenőrzéseket.

A Földhivatal által tervezett bejárások május 15-től október végéig, bármely időpontban, bármely, a pápai járáshoz tartozó szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott termőföldet érinthetik. Emellett a földhivatali osztály hatáskörébe tartozó ügytípusokkal összefüggésben álló, de nem termőföld besorolású ingatlanok is képezhetik ellenőrzések tárgyát.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt) előírásai alapján a következő használói, tulajdonosi kötelezettségek teljesülését ellenőrzik:

1.) Hasznosítási kötelezettség betartását:

A földhasználó, választása szerint: köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. [Tfvt. 5. § (1) bekezdés]
Az 5. § (1) bekezdésben foglalt, vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül szőlő és gyümölcsös művelési ágú földrészletek esetén, mert ezen termőföldeket a művelési águknak megfelelő termeléssel kell hasznosítani. [Tfvt. 5. § (2) bekezdés]

2.) Ideiglenes hasznosítási kötelezettség betartását:
Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig hasznosítani. [Tfvt. 5. § (3) bekezdés]

3.) Mellékhasznosítási kötelezettség betartását:
A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza. [Tfvt. 5. § (4) bekezdés]

4.) A természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét:
A termőföld helyszínen tapasztalt hasznosítási céljának és a tulajdoni lapon szereplő művelési ágnak egyeznie kell.

5.) A más célú hasznosítások szabályszerűségét:
Termőföldek mezőgazdálkodási felhasználásától eltérő célra történő időleges vagy végleges igénybevétele esetén, a munkálatok megkezdése előtt be kell szerezni a földhivatal más célú hasznosítási engedélyét.
 

6.) A más célú hasznosítás megkezdése napjának előzetes bejelentését.
 

7.) A termőföld eredeti állapotba történő helyreállítását: Azon esetekben, amelyeknél az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély már lejárt, vagy ha a földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítás esetén elrendelte az eredeti állapot helyreállítását.

8.) Az újrahasznosítással kapcsolatos kötelezettségek teljesülését:
A más célú hasznosítás megszüntetését követően az igénybevevő köteles a területet mező- vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni. A más célú hasznosítás megszüntetését az igénybevevő köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni és benyújtani az újrahasznosítás érdekében elvégzendő munkákra készített tervet.

9.) Kiemelt figyelemmel kell lenni a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, illetőleg a belvíz levezetését szolgáló vízelvezető árkok, csatornák karbantartására, tartósan megfelelő állapotban tartására.
 

10.) A parlagfüves területek ellenőrzését érintő jogszabály módosult.
–     A földhasználó egész évben köteles gondoskodni arról, hogy a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozza. [Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdés]
–     A kultúrnövénnyel borított területek esetében már nem kell figyelembe venni a kultúrnövény tőszámát, a közérdekű védekezést a parlagfűvel való felületi borítottság alapján kell elrendelni. Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. [Éltv. 50. § (7) bekezdés]

Pápa, 2023. május 11.

Dr. Nagy Krisztina
jegyző
 

 

Fotó: Pixabay

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: