Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Tájékoztató

Nyéki Tamás | 2024.04.29.

A Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér közlése alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyar Honvédség kijelölt alakulatai – A Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség és a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér szervezésében – 2024. május 4. és 2024. május 15. napja között hajtják végre a „SWIFT RESPONSE 2024” (a továbbiakban: „SWR24”) elnevezésű nemzetközi gyakorlatot.

Az „SWR24” gyakorlat egy nagyláthatóságú ejtőernyős gyakorlat, amely Európában több helyszínen egyszerre zajlik. A külföldi fegyveres erők a gyakorlatot a hatályos magyarországi jogszabályok és szabályzók szerint hajtják végre a biztonság és a lakosság nyugalmának szem előtt tartásával.

A külföldi fegyveres erők által a jelenlétük alatt vagy gyakorlatozásuk során esetlegesen magántulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban okozott károkkal kapcsolatban a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008.(XI.21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

A nemzetközi kártérítési ügyek elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010.(III.19.) HM utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának a feladata.

A Korm. rendelet 6-7. §-ai rendelkeznek a hazánk területén tartózkodó külföldi fegyveres erők által magyar harmadik félnek okozott károk tárgyában. A gyakorlat során a külföldi fegyveres erők által magyar harmadik félnek (civil személyeknek, illetve polgári tulajdonban) Magyarország területén okozott kár esetén a károsult kárigényét – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában állandó tartózkodási helye, illetve székhelye, vagy a kár bekövetkezésének helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél terjesztheti elő. A kárigényt a Korm. rendelet mellékletében foglalt „Kárigény bejelentő adatlap”-on kell benyújtani.

A károsult a Magyarország területén tartózkodó külföldi fegyveres erők által magyar harmadik félnek Magyarország területén a harmadik fél gépjárművében keletkezett károk miatti kárigényét a Magyar Biztosítók Szövetségénél (a továbbiakban: MABISZ) terjesztheti elő.

Kérik, hogy az esetleges károkozások esetén az érintett károsultak lehetőség szerint készítsenek és őrizzenek meg fénykép és videófelvételeket, vagy egyéb eszközöket, amelyekkel a károkozás helye, ideje, mértéke és a károkozó személy vagy jármű könnyebben beazonosítható.

Pápa, 2024. április 26.

 Dr. Nagy Krisztina
 jegyző

 

 

 

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: