Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

Tájékoztató a 2024. június 9. napjára kitűzött választásokról és a jelöltajánlásról

Nyéki Tamás | 2024.04.19.

A Köztársasági elnök 2024. június 9. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választását, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanezen napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Ezen a napon a választópolgároknak lehetőségük nyílik választójogukkal élve szavazatukat leadni:

 • az EP listára,
 • a lakóhelyük szerinti polgármesterjelöltre és önkormányzati képviselőjelöltre,
 • a lakóhelyük szerinti vármegyében a vármegyei (közgyűlési) listára,
 • a nemzetiségi választópolgároknak települési nemzetiségi jelöltre, területi és országos nemzetiségi listára.

Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19. napjáig a lakcímére postai úton megküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a szavazás helyén és idején kívül tartalmazza a szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat is. A választópolgár a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet, ha azt nem kapta meg vagy elveszítette.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek – átjelentkezés, mozgóurna igénylése, külképviseleti névjegyzékbe való felvétel – 2024. április 4-től nyújthatók be

 • elektronikus azonosítást követően elektronikus űrlapon a valasztas.hu vagy a mo.hu oldalon,
 • személyesen vagy
 • kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodánál.  

A kérelmekkel kapcsolatos nyomtatványok megtalálhatók a www.valasztas.hu oldalon, de igényelhetők a helyi választási irodában is.

JELÖLTAJÁNLÁS

Pápán a választópolgárok 2024. április 20-tól az alábbi jelöltekre/listákra adhatnak le ajánlást:

 • EP listára 2024. május 3-ig,
 • polgármester-jelöltre és
 • egyéni választókerületi képviselőjelöltre 2024. május 6-ig,
 • a vármegyei (közgyűlési) listára 2024. május 7-ig,

A nemzetiségi választópolgárok települési nemzetiségi jelöltet 2024. május 6-ig, területi és országos nemzetiségi listát május 7-ig ajánlhatnak.

Jelöltet, listát ajánlani a választási iroda által kiadott, egyedi azonosítóval és sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti.

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és aláírását.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét.  Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – az alábbi kivételekkel –a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

–    az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

–    a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

–    tömegközlekedési eszközön,

–    állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

–    felsőoktatási és köznevelési intézményben,

–    egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

–    a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Választással kapcsolatos további tájékoztatás a Pápai Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodában (Pápa, Fő u. 5. I. emelet 22-24. irodák, telefonszám: 89/515-060, 515-006,    515-011, 515-016) kérhető.

Kérem, kísérjék figyelemmel a helyi sajtóban, a www.papa.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin közzétett választással kapcsolatos tájékoztatóinkat.

Pápa, 2024. április 10.

 Dr. Nagy Krisztina

jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője        

 

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: