Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Bemutatjuk a város szociális ellátórendszerét – ESZI, a város legnagyobb szociális intézménye

Pintér-Papp Eszter | 2020.11.22.

November 12-én, A szociális munka napján több köszöntőt is olvashattak hírportálunkon. Városunkban több szociális szolgáltató is működik, melyeknek munkatársai elhivatottan gondoskodnak a rájuk bízottakról. A szociális munka napja kapcsán sorozatot indítunk, melyben bemutatjuk ezeket az intézményeket, megismerkedhetünk az ott dolgozók munkájával. Elsőként Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye intézményvezetőjével, Szalainé Tihanyi Andreával beszélgettünk az intézmény szerteágazó feladatairól

– A város legnagyobb szociális intézménye az ESZI. Rendkívül szerteágazó feladatkörrel, a születéstől az élet végéig kísérik és segítik a segítségre szoruló embereket. Kérem, mutassa be az intézményük legfontosabb feladatait!

– Az intézmény alaptevékenysége a személyes gondoskodást nyújtó intézmények működtetése, időskorúak, fogyatékkal élők és hajléktalanok ellátása, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, valamint szociális szakosított ellátások működtetése integrált szervezeti formában. Pápa város közigazgatási területén 14 szolgáltatást nyújtunk: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatások, család- és gyermekjóléti központ, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, fogyatékossággal élők nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, időskorúak átmeneti ellátása, demens betegek átmeneti ellátása, hajléktalanok átmeneti ellátása, időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, demens betegek tartós bentlakásos ellátása.

Emellett ellátjuk a hozzánk rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek alaptevékenységi körébe tartozó feladatokkal kapcsolatos gazdasági, ügyviteli feladatokat a három városi bölcsőde tekintetében.

A szolgáltatások egymásra épülnek és átjárhatók. Minden szolgáltatás határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Dolgozói létszámunk 159,25 fő. Az ellátottak száma meghaladja a 2.500-at. Ennyi szolgáltatást csak nagyon fegyelmezett, pontosan meghatározott elvárásokkal, irányítással lehet végezni. A szakmai munkát 4 magasabb vezető és 9 szakmai vezető irányításával látjuk el. Minden terület fontos, ezért minden szolgáltatásnál törekszük a legszínvonalasabb ellátásra.

 – A szociális ágazatra összességében jellemző a szakemberhiány. Hogyan tud ezzel megbirkózni az ESZI?

– Intézményünkben magas a fluktuáció. Az elmúlt 7 évben folyamatos a szakemberhiány. Nálunk évről ére változik, hogy melyik területet érinti ez a probléma. A bentlakásos ellátásból 4-5 éve mentek el a legtöbben, de sajnos az elvándorlás folyamatos. Sajnálatos, hogy többségük nagy szakmai tapasztalattal és többéves munkaviszonnyal rendelkező szakember volt. A munkaviszony megszüntetésének okaként az alacsony munkabérre és az egyre nehezebb fizikai terhet jelentő munkavégzésre hivatkoztak általában. Az egészségügyi végzettséggel rendelkező kollégák már a kórházakban dolgoznak, vagy a városban lévő multinacionális cégeknél kaptak munkalehetőséget, jóval magasabb bérekért. A diplomás álláshelyeket is nagyon nehéz, szinte lehetetlen feltölteni, mint például esetmenedzser vagy családsegítő munkakörben. A folyamatos munkaerőhiány leginkább a Család- és Gyermekjóléti Központban jelentkezik, itt az üres álláshelyeket pályázati úton igyekszünk betölteni.

Az elmúlt években már erkölcsi megbecsülést sem kapnak a szociális szférában dolgozók, az anyagi elismerés pedig már hosszú évek óta várat magára. Ezt a pályát kevés fiatal választja, vagy nem önszántából választotta. A szociális képzéssel foglalkozó intézményekben az első hónapokban az induló osztályok létszáma a felére csökken. Több éve már nem tud a képző intézet nappali osztályt indítani, mert nincs kellő létszámú jelentkező. A felnőttképzés indulása is minden évben kétséges.

A bentlakásos ellátásban két éve túlóra elrendelésével tudjuk biztosítani a folyamatos ellátást.

Az önkormányzat 2018-tól a házi segítségnyújtásban dolgozók részére 24.000 forint ápolási pótlékot biztosít, mely csak a bentlakásos ellátásban dolgozó kollégák részére kötelező.  2019. évtől a bentlakásos ellátásban dolgozó kollégák és a Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói kapnak – végzettségtől függően – 10-15-20.000 forint bértámogatást.  Ez a támogatás nagy segítség a területen dolgozó kollégáknak.

(A város szociális ellátórendszerének bemutatását az elkövetkező napokban folytatjuk. Legközelebb az ESZI koronavírus-járvány idején végzett tevékenységéről szólunk.)





Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: