Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
PÁPA - KÖZÉLET

Változó behajtási rend, térítési díjak és gyermekétkeztetés – Ülésezik a képviselő-testület (Cikkünket folyamatosan frissítettük)

Pintér-Papp Eszter | 2022.09.20.

Szeptemberben már második alkalommal gyűlt össze Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy fontos kérdéseket vitassanak meg. Az ülés néhány perce kezdődött, a napirenden többek közt a korlátozott forgalmú területek behajtási rendje, az egészségügyi alapellátási körzetek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos döntés is szerepel.

8:11

A képviselők döntöttek a gyermekétkeztetési feladatokat ellátó Eatrend Arrabona Zrt. 20 százalékos árindexálási kérelméről is, mely 2022. október 1-jétől lesz hatályos.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője az élelmiszerek árának emelkedéséről szólt, majd arról tett fel kérdést, hogy az emelkedő árakért milyen szolgáltatást kapnak azok, akik a gyermekétkeztetést igénybe veszik. Emlékeztetett, hogy több kritika is érte az Eatrend által főzött étel minőségét. A képviselő megkérdezte, feltárták-e a hiányosságok okát és tudták-e orvosolni azokat?

Dr. Áldozó Tamás úgy válaszolt, maga is az Eatrend által főzött ételt eszi, aminek a minősége kifogástalan és mennyisége megfelelő. A reklamációk jelentős része véleménye szerint abból fakad, hogy a gyerekek jelentős része nem ezzel a fajta étellel találkozik otthon és az étkezési kultúrában tapasztalható különbség lehet a minőségi kifogások oka.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője arról szólt, maga is ezt az ételt eszi és ár-érték arányban megfelelőnek tartja a minőségét és mennyiségét.

Az előterjesztést a képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 nem ellenében 2 tartózkodás mellett fogadta el. 

8:15

A képviselő-testület tárgyalt a korlátozott forgalmú területek behajtási rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetről.

A rendelet hatálya a behajtási korlátozással érintett közterületekre terjed ki. Ezek a területek a Fő tér Korvin utca és Kossuth utca közötti szakasza, a Kossuth utca Fő tér és Deák Ferenc utca közti szakasza, a Márton István utca és a Ruszek köz. Indokolt esetben a polgármester egyedi behajtási korlátozást állapíthat meg. 

A szabályozás értelmében ezekre a területekre behajtani csak a közút kezelője, vagyis a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. által kiadott állandó vagy eseti behajtási engedéllyel lehet.

Az érintett területeken működő üzletek tulajdonosai számára fontos információ, hogy az üzletek áruval való feltöltését a rendelet értelmében a Kossuth utcai üzletek esetében a Deák Ferenc utcában, a Major utcában, a Szent László utcában a Rákóczi utcában és az Eötvös utcában, a Fő téri üzletek esetében a Korvin utcán és a Fő utcán, a Ruszek közben lévő üzletek esetében pedig a Csáky László utcában kialakított rakodóhelyről kell megoldani.

Az előterjesztést a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el.

8:18

A Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló rendelet módosítására egyrészt jogszabályi változások miatt volt szükség, másrész a képviselő-testület módosította az iskolaorvosi körzeteket is.

A képviselők módosították az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletet is, majd a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosításáról született döntés.

Az önkormányzat által biztosított ellátások köre kiegészült a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek nappali ellátásával, melyet az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján az Új Esély Központ Pápa lát el.

9:04

A mai képviselő-testületi ülés napirendjén több, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-t érintő előterjesztés is szerepelt.

Elsőként a Vízmű gördülő fejlesztési tervét érintő kérdésekben született döntés. Így döntöttek például arról, hogy a Csáky utca ivóvízhálózatának rekonstrukciójának II. üteme Pápa Város Önkormányzata tervezett fejlesztéseivel összhangban történik meg, illetve arról is, hogy a gördülő fejlesztési tervben a lakosság biztonságos ivóvízellátása érdekében új fejlesztésként megjelenik a Vásár utca ivóvízhálózatának rekonstrukciója.

Egy másik, a Vízművel kapcsolatos előterjesztés szerint a Magyar Állam a vízközmű-szolgáltatáshoz, valamint a vízközművagyon üzemeltetéséhez kapcsolódóan, az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális megszervezése, illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében megteremtette a jogszabályi lehetőséget az önkormányzati közfeladat állam részére történő átruházására. A jogszabályok lehetőséget biztosítanak az önkormányzatoknak arra, hogy a víziközmű vagyonelemeket önkéntes alapon állami tulajdonba adják.

Süle Zsolt a napirend kapcsán arról tett fel kérdést, hogy a Vízmű mióta nem emelhetett díjat, illetve az elmúlt években mennyi közműadót fizettek.

Vörös Dániel vezérigazgató válaszában úgy fogalmazott, a jogszabályok értelmében 2011 óta nem emelhettek díjat. A másik kérdésre úgy válaszolt, 800 millió forint közműadót fizettek be az elmúlt időszakban.

Süle Zsolt megkérdezte, kapott-e kompenzációt a szolgáltató? Vörös Dániel elmondta, néhány éve tőkeemelés volt a Vízműnél.

Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, meglátása szerint az állam szeretné megszerezni a víziközművagyont, illetve a társaságok irányítását is, de azt nem tudhatjuk előre, hogy meddig biztosítja a társaság működését az állam, emellett még számos bizonytalansági tényező van a folyamatban, többek közt az is, hogy a társaság működésében milyen változásokat eredményez a döntés, és vezetői szinten vagy munkatársi szinten milyen változásokat eredményezhet. Grőber Attila felvetette, az is kérdés, hogy vajon az önkormányzat vagy az állam a jobb tulajdonos. Ezek miatt a kételyek miatt ez egy nagyon nehéz döntés.

Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, osztja ezeket a dilemmákat, abban hisz, hogy a közszolgáltatások szervezése az önkormányzatoknál van a legjobb helyen és a Vízmű története kifejezi mindezt. Az állam nem tett ajánlatot az önkormányzatnak ebben a kérdésben, egy gazdasági társaságtól érkezett megkeresés. A döntését az indokolja, hogy felelőséget vállal azért, hogy az ivóvízszolgáltatás biztosított legyen. Ezért támogatja azt, hogy szándékot nyilvánítsanak, és haladjanak tovább ebben a folyamatban. Ha a külső körülmények nem változnak, alá kell írni a szerződést.

Süle Zsolt úgy fogalmazott, a polgármester egyes gondolataival teljes mértékben egyetért. Ez egy olyan helyzet, amikor a felelősöket nem ebben a teremben kell keresni. Ezt a folyamatot államosításnak nevezte, de döntő érvet nem hallott azzal kapcsolatban, hogy miért kell elfogadni ezt a lépést. Az állam hatásköröket vesz el az önkormányzattól, ezért utasítja el az előterjesztést, a képviselő ezután jelentős vízdíjemelést prognosztizált.

Unger Tamás alpolgármester hangsúlyozta, nehéz a helyzet, mert egy jól működő cégről van szó, ugyanakkor a fő szempont a 2023-as év lesz, amikor az energiaárak emelkedése következtében tulajdonosnak több, mint 620 millió forintot kellene biztosítani a cég költségeihez. Ő úgy látja, hogy az állam célja a rezsicsökkentés megőrzése, amihez szükség van ezekre a lépésekre.

Süle Zsolt elmondta, véleménye szerint az egy vízközmű-szolgáltató létrejötte nem szolgálja a rezsicsökkentés megvédését, ellenkezőleg, ez a lépés áremelkedést eredményezne.

Kovács József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője hangsúlyozta, nem szeretné politikai síkra terelni a kérdést, ugyanakkor maga is szkeptikus az előterjesztést illetően, ezért nem tudja azt elfogadni.        

A mai ülésen a képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, miszerint az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének Magyar Államra történő átruházására irányuló integrációs programban részt kíván venni. 

Az előterjesztést a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadta el.  

A képviselő-testületi ülés néhány perce véget ért.

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: