Küldj üzenetet

Amennyiben kérdése lenne hozzánk, küldje el nekünk!

Vagy keress információt oldalunkon:

Követés:
Közérdekű közlemény

TÁJÉKOZTATÓ

papaesvideke.hu | 2022.07.21.

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete megszüntetésével kapcsolatban

Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 2022. június 30. napjával megszűnt, feladatait 2022. július 1-jétől az alábbi szervek látják el:

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.:

8500 Pápa, Fő u. 12.

Tel: 89/515-007

a)  ellátja a település üzemeltetését:

– gondoskodik a közvilágításról,

– gondoskodik a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásról,

– gondoskodik a közparkok és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásról,

– gondoskodik a parkosításról, a zöldterületek gondozásáról, a közterületeken a füvesítésről, a faápolásról, a parkok és a belváros virágokkal való díszítéséről,

– gondoskodik az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, felújításáról,

– gondoskodik a helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetéséről,

– gondoskodik a nyilvános illemhelyek üzemeltetéséről,

b)  ellátja a környezet-egészségügyi feladatokat:

– gondoskodik köztisztaság biztosításáról,

– gondoskodik a települési környezet tisztaságának biztosításáról,

– gondoskodik a rovar- és rágcsálóirtásról,

c)  üzemelteti a városi piacot,

d) ellátja az állat-egészségügyi feladatokat:

– gondoskodik a gyepmesteri feladatok ellátásáról (kóbor ebek tartása, veszélyes ebek begyűjtése, elzárása),

– gondoskodik az állati hullák begyűjtéséről,

– fertőző betegségek esetén gondoskodik az elrendelt megsemmisítés elvégzésről,

e)  üzemelteti a városi játszótereket, sportparkokat.

Pápai Polgármesteri Hivatal

Közterület-felügyelet:

8500 Pápa, Fő u. 5.

Tel: 89/515-004

a)  ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,

b)  ellenőrzi a közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó önkormányzati rendeletekben és képviselőtestületi döntésekben foglaltak végrehajtását,

c)  ellátja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésével, megakadályozásával, megszakításával, megszüntetésével és szankcionálásával kapcsolatos feladatokat,

d) közreműködik a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend és a közbiztonság, valamint az önkormányzati vagyon védelmében,

e)  közreműködésik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

f)  közreműködésik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, és

g)  ellátja Pápa város közigazgatási területén működő térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését.

Pápai Polgármesteri Hivatal

Szociális és Közigazgatási Osztály:

8500 Pápa, Fő u. 5.

Tel: 89/515-022

a)  ellátja az állatvédelmi feladatokat, és

b)  ellátja az önkormányzati lakások bérbeadását, üzemeltetését, felújítási és karbantartási feladatait, a bérbeadáshoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat, és a társasházkezelést.

Pápai Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Osztály:

8500 Pápa, Fő u. 5.

Tel: 89/515-085

a)  ellátja a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos ügyeket,

b)  gondoskodik a tulajdonosi, csapadékvíz elvezető hálózat- és közútkezelői nyilatkozatok kiállításáról.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Pápai Polgármesteri Hivatalban 2022. július 1-jétől a korábbi ügyintézéstől eltérően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetéséhez szükséges ingatlan lakatlanságát igazoló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés a Városfejlesztési Osztályon történik.

Pápa, 2022. július 20.

                                                                                                   Dr. Nagy Krisztina

                                                                                                             jegyző

Keresés tartalmaink között

Kérjük adja meg a keresett kifejezés az alábbi mezőben: